در حال بارگذاری
بالا
 • farahamuni

  6  دنبال کننده

  masi75

  • گل همین پنج روز و شش باشد
گل نمیکاریم
لااقل گلچین نباشیم
دخترک قصد فروش گل دارد؟
  • گل دو سه روزی فقط مهمان ماست
  • کاش برگردی حاج احمد
کاش دوباره فرماندهی کنی در جبهه ها
برگرد حاج احمد 
چیزی به فردا نمانده
  • تیرانا
"نخست کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و خدا کلمه بود."
  • شهید منا
محسن حاجی حسنی کارگر
  • آفتاب می تابد
ولی تو 
رفته ای
 • Haniye

  8  دنبال کننده

  Haniye731

  • #هادی آل محمد(ص)#
  • به چه می اندیشی؟!
نگرانی بیجاست
عشق اینجا و خداهم اینجاست
لحظه هارا دریاب
زندگی در فردا نه،همین امروز است
راه ها منتظرند؛تا تورهرجا که بخواهی برسی!
لحظه هارا دریاب؛پای در راه گذار
"راز هستی این است."
#سهراب سپهری#
  • اگر مردم هرشب به ستاره ها نگاه میکردند،خیلی متفاوت تر زندگی میکردند.
زیرا که وقتی به درون بی نهایت نگاه میکنی درمی یابی که چیزهای مهمتری هست از آنچه که مردم بطور روزمره انجام میدهند...
  • تا دلم غافل ز آقا می شود!

  پای من سوی گنه وا می شود....

  تا مرا نفسم به ذلت می کشد!

  مهدی زهرا خجالت می کشد......

  کار من تنها دل آزردن شده......

  کار مولا خون دل خوردن شده.......

  روز و شب گویم به خود با واهمه !!

  من چه کردم با عزیزفاطمه .....!!!