در حال بارگذاری
بالا
 • زهرا یزدی

  1  دنبال کننده

  z.y.17

 • فائزه

  60  دنبال کننده

  faezeh

 • فاطمه

  443  دنبال کننده

  fateme3206

  • خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش	/	خداوندا نگه دار از زوالش.
ز رکن آباد ما صد لوحش الله		/که عمر خضر می‌بخشد زلالش.
میان جعفرآباد و مصلا		/عبیرآمیز می‌آید شمالش.
به شیراز آی و فیض روح قدسی		/بجوی از مردم صاحب کمالش.
که نام قند مصری برد آن جا	/	که شیرینان ندادند انفعالش.
صبا زان لولی شنگول سرمست	/	چه داری آگهی چون است حالش.
گر آن شیرین پسر خونم بریزد	/	دلا چون شیر مادر کن حلالش.
مکن از خواب بیدارم خدا را		/که دارم خلوتی خوش با خیالش.
چرا حافظ چو می‌ترسیدی از هجر/		نکردی شکر ایام وصالش.
  • شیراز-شاهچراغ
  • شیراز-باغ ارم
  • بخند ... مــی خوامت

 
در صورت هـــر آدمی دو چیز مهم است :

یکــــی لبخند ...

و دیــــگری عمق نگـــاهش ! 

این دو را هم، هیــچ جــراحی نمی تواند به انسان بدهد.

لبـــخند آدمی اقیانوس صورتش است ...

و چشـــم هایش آفتاب !

هر صورتــــی که آفتاب درخشان و اقیانوس مـــواج ندارد ...

یعنی هـــیچ ندارد !!

نمـــــی شود در جـــراحی های زیبایی، دنبال اقیانوس و آفتاب گشت