در حال بارگذاری
بالا
 • B e H n A m

  1730  دنبال کننده

  komatso

  • #شب #مانند #پرده سیاهے
کل #شہر را گرفتہ است.

#قلمے بردار و #فردایت را 
با #ستاره هاے #درخشان
#بہ تصویر بکش،
#بدان #این #تو هستے کہ #فردایت را #مےسازے!


"رویاهاتـونـ #شیرینـ ."
  • #پیرمردی #میگفت: #پیر شی ولی #نوبتی نشی!

#گفتم: #یعنی چی؟

#گفت: #یعنی وقتی دیگه #قادر به انجام #کارهات نیستی

#بچه هات برا #نگهداری ازت #نوبت #تعیین نکنند و باهم #دعوا #کنند

#پیر نوبتی نشین الهی
  • #حضورمــــان در #فضاے مجازے #بی فـایـده است...

#اگـــــر نــــدانـیم #دشمن #حـیــــامـان را #نشانہ گرفتہ است...#شیـــــطان به #محـجـبہ نــــمیـگویـد #چــادرت را بردار !چـون #میـداند ایـن ڪار را نخواهیـد کرد...
.#میـگویـد #عکـست را در #معـرض #دیــــد #نــــامحرم قرار بدہ..#میگویــد♣کامنت♣
  • خدا کنـــد که دوچشم تو مال من باشد
حرام جملـه ی عالــــم ،حلال من باشد

خدا کنـد که بیایی به خواب من هرشب
خدا کنــــد که لبت رزق سال من باشد

چه می شودکه شبی روی تخت درحجله 
کجات دامنــــه حس و حـال من باشد

بیفتی از سرشب مثـل ماه روی تنم
پلنگ صخـره نشینت غـزال من باشد

گنـــــاه گرم تنت در شبـان بارانی 
جواب مستحب هر سـوال من باشد❤کامنت❤
  • عقلم نرسید
تو چرا این همه زیبا بودی
چرا موهایت گندم زار،
چشم هایت دریا
لب هایت آتش
آغوشت نسیم و
هوایت نفس بود؟
عقلم نمی رسید چرا
نگاهم می کردی و نمی کردی میمردم!
دستم را می گرفتی و نمی گرفتی نفسم بند می آمد
کنارم قدم می زدی و نمی زدی پرپر می زدم!
عقلم به این حرف های فلسفی نرسید هیچ وقت!
من فقط
فقط
عقلم انقدر رسید که باید عاشقت شوم!❤کامنت❤
  • #خنده ات #دیوانه ام کرد و #نگاهت #عاشقم

#چشم هایت را #ببند و بعد ازین #کمتر #بخند❤B❤
  • از من نپرس " چـــرا " ناراحتم ...!

برای اشکـــ ـهــآ و
بغض ـهــآیم ...
" دلیــل " نخواه !
بغض ـهــآی ناخواستهـ ...
گریهـ ــهآی بی اراده
دلیل نمیخواهد !!
بهــآنه نمیشناسد ...!
یک" دل پـــُر"میخواهد ...
و
یکــــ "حس عجیبــــــ"!
که نه " من" میتوانم توضیح دهم
و نه " تو " میتوانی درک کنی ...
پس "بدون" سوال کنارم بــاش!
هـمین!
  • #اعجازعلمی ❤قرآن کریم❤

چراقرآن وحی شده از سوی شیاطین یا اجنه یا آدم فضایی ها نیست؟عده ای در پاسخ به مساله معجزات قرآن کریم زمانی که در برابر این مساله عاجز می مانند،اظهار میکنند که قرآن توسط اجنه یا موجودات فضایی به پیامبر داده شده است،و علومی که در آن آمده است نیز به این دلیل صحیح است،یکی از افرادی که این اندیشه را گسترش داد فردی بنام سلمان رشدی بود.♣کامنت♣