در حال بارگذاری
بالا
 • B e H n A m

  1861  دنبال کننده

  komatso

  • ما هرکاری کردیم
تا باور کنند زندگی هایمان زیباست و لبخند هایمان واقعی،
تا قبول کنند خوشبختیم.!
با دوربین های عکاسی 
و هزار ژست از لبخندمان عکس انداختیم؛
تا بگوییم ما خوشحالیم...!
عکس از خوش گذرانی هایمان 
و تولد ها 
و دوره های دوستانه 
و کافه رفتن هایمان گذاشتیم 
که همه بفهمند ما غرقِ خوشبختی هستیم...!
نه خودمان فهمیدیم؛
نه دیگران...➿کامنت➿
  • #همیشـــه در #گلــــوی #مـــن . . .

#اســـم #تـــــو . . .

#بغــــض #مـــی شـــــود . . .❤
  • ❤️ #زن های #عاشق نمی میرند
#سرگردان می شوند
درون #زمان ،
#اتاق ،
#خانه ...
زن های #عاشق #نمی میرند ؛
#تنها #چشمان شان را می بندند 
#نفس نمی کشند
#قلبشان را نگه می دارند
تا #چشمان تو باز بماند
و #قلب تو بزند ...
زن های عاشق #سرگردان می شوند
#حول و #حوش #جهان یک #مرد....❤❤
  • فکر می کردم یک خداحافظی خوب 
می تواند مثل یک عشق 
قلب آدم را گرم کند ...
خیال می کردم 
می توانم بگویم دوستش دارم
بعد آرزو کنم نگاهم از یادش نرود 
در هر لحظه از این سال ها 
خیلی زیاد می خواستمش
اما نتوانستم ،
من به طرز احمقانه ایی 
برای این همه احساس ، بغض کردم
و همه ی فاصله ی بینمان را دویدم
اما او قسمتِ کسی شد ♣کامنت♣
  • 
#او #هیچ وقت #نرفت !

#فقط #پایش #لغزید !

#سرش #به #اتفاق #تازه ای #خورد !

و #آلزایمر #گرفت... !

#همین...✋
  • #به #زندگی #فکر کن !
ولی برای #زندگی #غصه نخور .
#دیدن #حقیقت است ،
ولی #درست دیدن، #فضلیت .
#ادب خرجی ندارد.
#ولی همه چیز را #میخرد .
با #شروع هر #صبح فکر کن تازه #بدنیا آمدی .
#مهربان باش و #دوست بدار و #عاشق باش.
شاید #فردایی نباشد❤
  • ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﻓﺖ ﺭﺍ ﺑﮕﻮ
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﯼ ﭘﻨﻬﺎﻥ ِ ﺳﮑﻮﺕ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺁﺷﮑﺎﺭﻩ ﮐﻦ
ﻭ ﻫﺮﺍﺱ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ
ﺗﺮﺍﻧﻪ ﯾﯽ بیهوده ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﯿﺪ...
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﯼ ﻣﺎ
ﺗﺮﺍﻧﻪ ﯼ بیهودﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ
ﺣﺮﻓﯽ بیهودﻩ ﻧﯿﺴﺖ .
ﺣﺘﯽ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻧﯿﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ِ ﻓﺮﺩﺍﯼ ﻣﺎ ﺍﮔﺮ
ﺑﺮ ﻣﺎﺵ ﻣﻨﺘﯽ ﺳﺖ ؛
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ
ﺧﻮﺩ ﻓﺮﺩﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺩ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺳﺖ 
#احمد_شاملو
  • آنطور که هستی‌ باش؛
صداقت مؤثرترین تیری است که به قلب هدف می‌‌نشیند.هدفت را با نقشه‌های جوراجور آلوده مکن‌،خودت باش،
افتاده باش، نه‌ ذلیل
شوخ باش، نه‌ مسخره 
آزاده باش، نه‌ یاغی
مطمئن باش، نه‌ ساده
از خود، راضی باش، نه‌ از خود راضی
صبور باش، نه‌ در کمین
 آنوقت خواهی دید که کلید موفقیت و آرامش را در دست خود خواهی داشت...