در حال بارگذاری
بالا
 • mehdi

  163  دنبال کننده

  mehdi048

  • #باتوقهرم ....ولی اگرزحمتی نیست...هرروزیک دوستت دارم...ازروی پیش خوان دلم بردارو....خرج چشمهایت کن...عزیزدلم...مباداعاشقی یادت برود... #که بی عشق همه روزهاروزمباداست....❤
  • #سلام دوستان روزتون بخیر
  • #خداوندا خانه امیدم رابیادت،دربلندترین قله #دلم بنا میکنم...ای آرام جان امشب تمام #جهان راآرامش ارزانی ده... #الهی آمین  #شبتون معطربه عطرگل  سلام دوستان⚘⚘⚘⚘
  • وقتی صدایت میکنم #بگوجانم بگذارتا # قلبم برایت بایستد....❤
  • #عشق همین است،همین که یک ذره ازتو #میشودتمام من...سلام دوستان شبتون بخیر
  • سلام ای #عشق دیروزی..منم آن رفته ازیادی که روزی؛چشمهایم رابه دنیا نمیدادی..سلام ای رفته از #دستی که میدانم نمی آیی،ومیدانم برای من امیدرفته بربادی...بخاطرداریَم آیا؟؟؟؟بخاطردارمت آری... #نوشتی:بی تومیمیرم خرابت میشوم عمری؛..کنون فردای  #دیروزاست....ببین حالا چه آبادی،،اسیرعشق من بودی زمانی...لحظه ای...روزی...رهایت کردم وگفتم.... #پرستویم...توآزادی....
  • یه عُمره سقف این خونه داره از #دردمی پوسه....همش این گربه ی خسته؛ لبای مرگ ومی بوسه...داریم هرلحظه،بامرگ وغم دنیا #عجین میشیم...که حتی "توبهشتم"،مایه عمره؛غریق آتیشیم....بازهم یک شانه وکوهی ازدرد....این بار"دنا"میزبان داغهای این سرزمین بود...این بارآسمان پس زد...وزمین درآغوش کشید...قرارنیست #لبهای ما لختی بخندد...تسلیت ایران من
  • صبح #باشکوه ترین لحظه زندگیست...یک #نفس عمیق بکشید.. با امیدبه #خدا گامهایتان رامحکم واستواربرداریدو #بهترین روز زندگیتان رابسازید....سلام #دوستان صبحتون بخیر.. #مسیرزندگیتون گل بارون.⚘⚘⚘⚘⚘⚘
 • خانه های رویایی آقازادها

  19  دنبال کننده

  ekhtelas

  • تصاویر لو رفته از یکی از شهرک های خصوصی در شمال کشور و متعلق به آقازادها قیمت این ویلاها حداقل 5 میلیارد بوده و در یک سال فقط 10 روز مورد استفاده قرار میگیرند و هزینه شارژ ماهانه آنها نیز حدود 4 میلیون تومان می باشد آیا این پول ها حق جوانان این ملت نیست ؟
  • تصاویر لو رفته از یکی از شهرک های خصوصی در شمال کشور و متعلق به آقازادها قیمت این ویلاها حداقل 5 میلیارد بوده و در یک سال فقط 10 روز مورد استفاده قرار میگیرند و هزینه شارژ ماهانه آنها نیز حدود 4 میلیون تومان می باشد آیا این پول ها حق جوانان این ملت نیست ؟
  • تصاویر لو رفته از یکی از شهرک های خصوصی در شمال کشور و متعلق به آقازادها قیمت این ویلاها حداقل 5 میلیارد بوده و در یک سال فقط 10 روز مورد استفاده قرار میگیرند و هزینه شارژ ماهانه آنها نیز حدود 4 میلیون تومان می باشد آیا این پول ها حق جوانان این ملت نیست ؟
  • تصاویر لو رفته از یکی از شهرک های خصوصی در شمال کشور و متعلق به آقازادها قیمت این ویلاها حداقل 5 میلیارد بوده و در یک سال فقط 10 روز مورد استفاده قرار میگیرند و هزینه شارژ ماهانه آنها نیز حدود 4 میلیون تومان می باشد آیا این پول ها حق جوانان این ملت نیست ؟
  • تصاویر لو رفته از یکی از شهرک های خصوصی در شمال کشور و متعلق به آقازادها قیمت این ویلاها حداقل 5 میلیارد بوده و در یک سال فقط 10 روز مورد استفاده قرار میگیرند و هزینه شارژ ماهانه آنها نیز حدود 4 میلیون تومان می باشد آیا این پول ها حق جوانان این ملت نیست ؟
  • تصاویر لو رفته از یکی از شهرک های خصوصی در شمال کشور و متعلق به آقازادها قیمت این ویلاها حداقل 5 میلیارد بوده و در یک سال فقط 10 روز مورد استفاده قرار میگیرند و هزینه شارژ ماهانه آنها نیز حدود 4 میلیون تومان می باشد آیا این پول ها حق جوانان این ملت نیست ؟
  • تصاویر لو رفته از یکی از شهرک های خصوصی در شمال کشور و متعلق به آقازادها قیمت این ویلاها حداقل 5 میلیارد بوده و در یک سال فقط 10 روز مورد استفاده قرار میگیرند و هزینه شارژ ماهانه آنها نیز حدود 4 میلیون تومان می باشد آیا این پول ها حق جوانان این ملت نیست ؟
  • تصاویر لو رفته از یکی از شهرک های خصوصی در شمال کشور و متعلق به آقازادها قیمت این ویلاها حداقل 5 میلیارد بوده و در یک سال فقط 10 روز مورد استفاده قرار میگیرند و هزینه شارژ ماهانه آنها نیز حدود 4 میلیون تومان می باشد آیا این پول ها حق جوانان این ملت نیست ؟
 • elaheh

  526  دنبال کننده

  elahehn

  • شَهْرٔ اَز بٰالٰا قَشَنٔگِع عٰآدَمٰآشۡ اَز دُوُر :)
  • ما از ترس طرد شدن مدعی شدیم
 کسی هستیم که نبودیم!
ترس از طرد شدن تبدیل به 
ترس از مطلوب نبودن شد!
سرانجام ما به کسی تبدیل شدیم که در حقیقت نیستیم.
تبدیل به رونوشتی شدیم از باورهای مادر، پدر، معشوقه مان و جامعه...

|دون میگوئل روئیز|
  • ذهن:نگرانم
قلب:ریلکس باش
ذهن:اما کاملا سردرگم شدم
قلب:دنبال من بیا
ذهن:اماتوهم تاحالااین راه رونرفتی
قلب:بهم اعتمادکن،خوشت میاد

روح : اگه شما دو تا خفه بشین من نقشه راه رو نشونتون میدم.
  • زندگیے شوقِ رسیدن به هَمان
فردایے‌ست
که نخواهد آمد..
  • - لطفا قبل از گرفتن قیافه
از داشتن آن اطمینان حاصل فرمایید :|
  • [ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻧﻔﻬﻤﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ! :)
  • کـــســـی که ســلــول انــفـــرادی را ســاخــت
مـــی دانــســـت
ســـخــت تــــریــن کـــار انـــســـان
تحـــمـــل خــویــشتــن است . . .
 • iiinazzzz

  28  دنبال کننده

  iiinazzz

 • aydaaa

  115  دنبال کننده

  aydaaa79

 • maryam

  122  دنبال کننده

  maryami70

 • اسد تیموری

  24  دنبال کننده

  asad_teymoori

  • عکسی از آقای اسد تیموری مهندس و دانشجوی با استعداد ایرانی و برادر بازیگر محبوب سینما و تلویزیون یوسف تیموری.
  • عکسی از آقای اسد تیموری مهندس و دانشجوی با استعداد ایرانی و برادر بازیگر محبوب سینما و تلویزیون یوسف تیموری.
  • عکسی از آقای اسد تیموری مهندس و دانشجوی با استعداد ایرانی و برادر بازیگر محبوب سینما و تلویزیون یوسف تیموری.
  • عکسی از آقای اسد تیموری مهندس و دانشجوی با استعداد ایرانی و برادر بازیگر محبوب سینما و تلویزیون یوسف تیموری.
  • عکسی از آقای اسد تیموری مهندس و دانشجوی با استعداد ایرانی و برادر بازیگر محبوب سینما و تلویزیون یوسف تیموری.
  • عکسی از آقای اسد تیموری مهندس و دانشجوی با استعداد ایرانی و برادر بازیگر محبوب سینما و تلویزیون یوسف تیموری.
  • عکسی از آقای اسد تیموری مهندس و دانشجوی با استعداد ایرانی و برادر بازیگر محبوب سینما و تلویزیون یوسف تیموری.
  • عکسی از آقای اسد تیموری مهندس و دانشجوی با استعداد ایرانی و برادر بازیگر محبوب سینما و تلویزیون یوسف تیموری.
 • جوان فعال ایرانی

  2  دنبال کننده

  javan_faal

  • اسداسماعیلی جوان فعال و محقق و گردشگر ایرانی وی تاکنون به 29 کشور جهان سفر کرده است.
  • اسداسماعیلی جوان فعال و محقق و گردشگر ایرانی وی تاکنون به 29 کشور جهان سفر کرده است.
  • اسداسماعیلی جوان فعال و محقق و گردشگر ایرانی وی تاکنون به 29 کشور جهان سفر کرده است.
  • اسداسماعیلی جوان فعال و محقق و گردشگر ایرانی وی تاکنون به 29 کشور جهان سفر کرده است.
  • اسداسماعیلی جوان فعال و محقق و گردشگر ایرانی وی تاکنون به 29 کشور جهان سفر کرده است.
  • اسداسماعیلی جوان فعال و محقق و گردشگر ایرانی وی تاکنون به 29 کشور جهان سفر کرده است.
  • اسداسماعیلی جوان فعال و محقق و گردشگر ایرانی وی تاکنون به 29 کشور جهان سفر کرده است.
  • اسداسماعیلی جوان فعال و محقق و گردشگر ایرانی وی تاکنون به 29 کشور جهان سفر کرده است.
 • miss-ati

  21  دنبال کننده

  chrbgwa

  • گپ خودمونی
  • بوی خاکش گل یاسن بندری همیشه خاصن
 • سامان

  14  دنبال کننده

  saman242424

  • دوستت دااااارم حتی اگه دوسم نداشته باشی @setareh_7128
  • تو بهم دادی آرامشو بمن@setareh_7128 دوستت دارم عشقم
  • خداحافظ دوستان ..ب امید دیدار عزیزم@setareh_7128
  • @setareh_7128
  • دوستت دارم عشقم ،دیونه وار@setareh_7128
  • @setareh_7128
  • اره دیونم دیونه ی تو بزار همه بدونن دوستت دارم @setareh_7128
  • دوصططداااارم ازیزم @setareh_7128
 • ستاره

  108  دنبال کننده

  setareh_7128

  • همیشه ،
بهانه‌هایی برای زندگی هست ...
  • در نگاهم
اگرنیستی
در خیالم سرشاری ...
  • امروز روز سپاس گذاری از خداوند است ؛

زیرا که عشق را آفرید تا یادمان باشد کسی هست برای عاشق بودن،

تا با تمام وجود به او بگوییم ...

عشق من روزت مبارک ❤❤
  • گاهی بودن در قلب 
کسی فایده ای ندارد! 
بعضی روزها ؛
 شانه ها نیاز دارند
کسی کنارشان
شانه به شانه عرضِ 
خیابان را قدم بزند…
  • دقایقی در زندگی هست که دلت برای کسی آنقدر تنگ می‌شود که می‌خواهی او را از رویاهایت بیرون بکشی و بغلش کنی ...!
  • ‏هیچ چیزی رو سخت نگیر
به جز
دستاش.
  • بعضی‌ها خودشان ،
دلیلِ دوست داشتنشان می‌شوند !
آن‌هایی که می‌گویند :
باهم راه برویم ...
باهم درستش می‌کنیم ...
باهم کلا کیف دارد ...!❤❤
  • -ز تو کی کنار گیرم؟!…

 که تو 
 در میانِ جانی…
 • mahdi

  95  دنبال کننده

  mahdi600

  • قــاصدکـــ ...! شـــعـــر مـــرا از بــــر کـــنـــ...بـــروو آنـــ گــــوشـــهــ بــــاغـــ ســمــتــــ آنـــ نــــرگـــســـ مــســتــــ و بـــخــوانـــ در گـــوشـشــ و بــگـــو بـــاور کـــــنـــ... #یـــکــــ_نـــفـــر_یــــادتـــ_تـــو_را_دمـــیـــ_از_یـــاد_نبـــرد❤️
  • #از_دور_میــبیــنمــتـــ_با_او_؛چــقــدر جـــذابـیـــ...میــخــواهــمــ بــرایــتـــ خــوشــبخــتیــ آرزو کــنــمــ!! امـــــــــا...حــســادتــــ نــمیــگــذارد! نــگــرانــ نـــبــاشــ!! #صــدایــ_مــنــ_اگــر_بــهــ_گــوشــ_خـــدا_مــیــرسـیــد_الــانــ_اووو_مـــنــ_بــودمــ_
  • #مــنــ_و_تـــو_شــاخصـ_بــالــقــوه_یـــکـــ_مــعـجــزهـ_ایـــمـــ
  • #انـــکـهـ_دوستـــ_میداریــ_را_بــالیـ_بــرایــ_پــرواز_ببــخــشــ_ریـــشـهـ_هــایـیــ_بــرایــ_بــاز_گشــتنــ_ودلـایلیــ_بــرایــ_مـاندنـ_.
بــرایـمـ دعــا کنــ اجـابتــشــ مـهمــ نیــسـ نیــاز منــ #ارامشیــ_اســتــ_کــهـ_بــدانــمــ_تـــو_بــ_یــاد_منــــیــ
  • #منــ_حســـودمـــ_جــــانمــــ_...حســـــادتـــ منــ بــا تــو زمیـــنــ تــا اســمــانــ فــرقــ داررد...حســـــادتــ تــو جـمـعــ میــشــود در قـــطرهـ اشــکــیـــ و ارامــ ارامــ ســُر میــخــورد رویـــ گـــونـهــ هــایــتـــ...
#کــامنتـــ_اولـــ
  • قرار نیست ... #من
بنویسم
و
 #تو
بخوانی... !
حتی قرار نیست ... بفهمی که
#من
به خاطر #تو
نوشته ام... !
فقط ... قرار است
دلم آرام بگیرد ... که
نمی گیرد ..
  • شعــرهای من،نام کوچک #تــــو را مینویسند!! وروزهای بلند،تقویم را مینگارند!! #تــــو؛کدام مناسبتی؟؟!!که برایت،بهترین کلمات را...کنار هم جای دهم... #تـــــو کدام روز از بهترین روز #قلبـــ منی!! تا بگویم: #بیــشـتـرر_از_هر_روز_دوستتـــ_دارم....دلبسته همان روز شده ام
 • بیژن

  1490  دنبال کننده

  Bijanbbj

  • چه دعای قشنگیه 
..... تمام راه هایی که میری به ادمای خوب برسه
 • sepid

  124  دنبال کننده

  _darkcity_

  • +موهاتو خودت نبافیاا... _چرا؟...+ نمیخوام دستت به کارای مردونه عادت کنه! #Tina
  • -♡
نگران باش 
حل نمیشه... :)
  • Great powercomes graet responsibility...
  • 
انگار آینده چشم دیدن من را ندارد چون همیشه دلم برای گذشته تنگ میشود....
  • شادی یعنی: ععشقتو با تمام وجود گاز بگیری ...وقتیم کف چرا اینکارو میکنی !؟ بگی: دوست دارم ماله خودمع فضولی؟ =\
  • اگر میخواهی از حال من بدانی
سخت نیست
تصور کسی را که
هرروز
چند بار
و هربار
چند ساعت
روبروی پنجره می ایستد
و کسی که نیست را به خاطر می آورد
کسی که نیست
کسی که هست را از پای در می آورد ...
  • داداش بزرگتر دارم ...همیشه مواظبمه ...نمیزاره کسی اذیتم کنه... کسی جرعت نداره بهم حرفی بزنه ...هیشکی دلمو نمیزاره بشکونه...دلم میره میرم بغلش...محکم بغلم میکنه و میگ: اجی‌کوچولو منو‌کی‌ نارحت کرده؟ هاان؟ ....هیچوقت حق نداری غصه بخوری ...دلم ک میگرف خودش منو میبره بیرون...دختری ک داداش نداره مث سربازیه ک بدون سلاح میره جنگ... (والا من ازین چیزا از داداشم ندیدم =\ )
  • من مال تو بودم حتی قبل از اینکه ما همدیگرو لمس کنیم ❤️