در حال بارگذاری
بالا
 • ملودی

  19  دنبال کننده

  melodi96

 • نشانی لبخند خدا

  186  دنبال کننده

  labkhandekhoda91ma

  • ماهی کوچک روحم

در حوض تنگ جسم گرفتار است

امید و آرزویی به حوض بزرگ تر نیست

ماهی را اقیانوس می باید . . .
  • سمنو یه خوردنی خوشمُزه و مفید هسته که در باورهای مذهبی، شیرینی حضرت زهراست و برای نذری و همینطور، و زینت سفره های عید نوروز ایرانی هاست .
  • اسارت :


با گناه.

دنیا

هر روز

اسارت است

به حدی که

فقط مرگ

پایان این

اسارت است.

پس توبه

پایانِ این

هلاکت است
  • ما مردانه پشت ولایت ایستاده ایم
  • 
در باور های من 
سیاه و سفیدی
دنیا با لبخند تو 
رنگی می شود .
  • 

شخصی به آیت الله بهاء الدینی ره گفت : ..

آقا جان ! .. دعا کنید من آدم شوم ! ..

فرمودند : ..

 .. « ‌با دعا کسی آدم نمی شود » ..

شده است بدون ریختن چای خشک در آب جوش ، چایی بخوری ؟! ..

شده است بدون مایه زدن به شیر ، پنیر درست شود ؟! ..

‌شده است بدون خوردن آب و غذا سیر شوی ؟! ..

شده است بدون الکتریسیته ، لامپ روشن شود ؟! ..

.....

بدون علم و عمل صالح نیز آدم شدن ، محال است !! ..
  • دارد برف می آید
در گوش دانه های برف
نام تو را زمزمه خواهم کرد
تا برف از شوق حضورت بهار را لمس کند.
  • در پشیمانی چراغ معرفت روشن تر است
توبه کن! هرگز برای توبه کردن دیر نیست
 • نقاش

  769  دنبال کننده

  jaja123

  • حوصلم پوکیده هیشکی نیست بحرفیم
  • در "نقاشـــــــــی هایم"
 تنهاییم را پنهان می کنم. . .
در "دلـــــــــــــم" 
دلتنگی ام را. . .
در "سکــــــــوتم" 
حرف هـــای نگفته ام را. . .
در "لبخــــــــندم"
 غصــــه هایم را. . .
دل مـــن. . .
!!!چه خـــــردساااااال است 
!!!ساده می نگرد 
!!!ساده می خندد 
!!!ساده می پوشد 
دل من. . .
از تبار دیوارهای کاهگلی است!!!
ساده می افتد !!!
ساده می شکند !!!
ساده می میرد !!!
 "خیـــلی ســـــــــــــــاده "
  • حضرت علی(ع) میفرمایند:

زندگی کردن با مردم این دنیا همچون دویدن در گله اسب است..
تا می تازی با تو می تازند.
زمین که خوردی، آنهایی که جلوتر بودند هرگز برای تو به عقب باز نمیگردند.
و آنهایی که عقب بودند، به داغ روزهایی که می تاختی تورا لگد مال خواهند کرد!!!
در عجبم از مردمی که بدنبال دنیایی هستند که روز به روز از آن دورتر میشوند 
وغافلند از آخرتی که روز به روز به آن نزدیکتر میشوند...!
  • عاشقترین مرد آدم بود که بهشت رابه لبخند حوا فروخت

حوا که بغض کند حتی خدا هم اگر سیب بیاورد، چیزی جز آغوش آدم آرامش نمیکند...

خوش به حالت آدم...خودت بودی و حوایت...
وگرنه حوای تو هم هوایی میشد...!

وخوش به حالت حوا...تنها حوای زمین تو بودی...
وگرنه آدم هوای حواهایی دیگرداشت...

دیگر نه آدم،آن آدم است ونه حوا،
  • حرف تا عمل خاطرت واسه خیلی عزیزه )مخاطب خاص(
  • برای تو...
برای چشمهایت!
برای من...
برای دردهایم!


برای ما...
برای اینهمه تنهایی!
ای کاش خدا کاری کند...

"احمد شاملو"
  • از چوپانی پرسیدند: روزگار چگونه است؟!؟

گفت: از روزگار چیزی نمیدانم اما پشم گوسفندانم را که چیدم ،

دیدم نیمی از آن ها گرگ اند . . .
  • بیزارم از زبان
زبان تلخ
زبان تند
از زبان دستور
از زبان کنایه

با من
به زبان اشاره
سخن بگو...
 • Y a s e r

  2076  دنبال کننده

  maku

  • نگاهـمـ درخطـوط اندامـ تـو ، و حسـِ وحشـتـِ منـ ، آغشته به اشتیاقِ تـو ... بگذار حرفهایمـ را بر عُـریانیـ هایتـ نقاشــیـ کنمـ ... رقصـ کنـ بر رویای لُخـتـِ افکارمـ  #بگذار_در_امنیـتـ_لبانـتـ_دیـوانگیـ_هایمـ_را_رهــا_کنـمـ ... ایـنـ بیـ حیاییـ دسـتـِ خـودمـ نیسـتـ ... تـو را که می بینـمـ پیـراهنـمـ در تَنَــمـ بیـ قـراری میکند #و_اینـ #فاحشه_ترینـ_سکانسـِ_زندگیـِ_منـ_اسـتـ :)  کامنتـ اولـ
  • #تـا_کجـا_بایـد_دویـد؟ ... اینـ گریز را فـرجام چیســتـ ؟ #قصــه_تنهــایـیـ_مـا_آدمیـان چنـد شــبـ دیگــر بایــد خـوانـده شـود ؟ #شهــرزاد ... #خستـه_نشــدی ؟ ... طـرحی نـو درانـداز و سـازی دیگــر کـوکـ کنـ ... #دیـر_سـالیســتـ_کـه #بـارانـیِـ_ایـنـ_کهنـه_دیـارمـ ... #یـارا ... خبـرتـ هستـ ؟ غمـتـ هسـتـ ؟ خـدایـا مـددی
  • #رقـصـ_خیـال ... #عطـر_های_باکــره_در_منــ_گشــوده_میشــود ... واژه ها ، اینـ نوعروســان جهــان در شــــبـِ زفافـِ شعـرِ منـ میخوابنـد و در حجلـهِ مهتـابـ جامه یاسـ و نستــرن از تَـنـ فـرو میگذارنـد ... #دســـتـ_هایــــمـ #آلــوده_خـونـِ_گلِ_سـرخ #و_دفتـــرمـ_خیســِ_شبنـــمـ_میشود #تـا_منـ_تـو_را_در_یکـ_رویـا #در_آغـوشـِ_دلــمـ_بنشــانمـ  ... کامنتـ اول (:
  • #گاهیـ_وقتـا_فراموشـ_کنـ_کجـایی .. اینکه به کجـا رسیدی و به کجـا نرسیدی ... #گاهیـ_وقتـ_ها_زندگیـ_کنـ ... یه وقتـ هاییـ شرمنـده خودتــ نباشـ ... #تقصیــر_تــو_نیستـ !!! یه وقتـاییـ #جوابـ_خودتـو_نـده ! هـرکیـ پرسیـد چـرا اینجای #زنـدگیـ گیر کردی #لبخنـد بزن و بگو #کمـ_نزاشتمــ ... #امـا #نشـد !  #بقیــشـو_بریـمــ_کامنتـ_اولـ ... مرسی (:
  • در تهِ #چشــمـ هـایـِ #تــو خــدا #شیطنتـ میکنـد #در_تهِ_دلِ_منــ_شیطانـ خدایـیـ  ...  #توضیحـ تصویــر پستمـ عکسـِ دختـر خواهرمه (: کامنتـ اول (^̮^)
  • سـلامـ به همـه دوستـای گلمـ ... شبـتـونـ بخیـر ... امشبـ میخـوامـ یکیـ از #بهتـرینـ های لنـزور و پیجـم رو معـرفیـ کنمـ ... #میسـا جانـ یکیـ از بهترینـ دوستـامـ هستیـ و بی اغـراقـ جاتـ تو قلبمـ محفوظه (: امیدوارمـ قلبـ مهـربونتـ هیچ وقتـ غمیگنـ نشـه و خدا همیشه با اتفـاق های خوبـ غافلگیـرتـ کنه ☺ دوستانـ لطفا #فالـو کنیینـ ... مـرسیـ ^_^ @meysa97
  • بیـا و گاهیـ خــودتـ رو به کـوچه #علیــ_چـپـ بــزنـ ... تـوی کــوچه  #علیــ_چپـ نفسـ بکشـ ... راه بــرو ... ســوتـ بــزنـ ... #عشقــ_کنـ ... #ســـر_به_هــوا_شو ... #آواز_بخـونـ ... #از_نـوع_کــوچه_بـازاریشـ ... بگذار زندگیتـ رنگیـ دیگـر بگیـرد ... بیخیـال بایـد ها و نبـایـد ها ... #بیخیـال_قیـد_و_بنــدهـا ... قابـ و قـالبـ_ها ... بـاور کنـ کوچه #علیـ_چپـ_همــ_برایــ_خودشــ_عالمیـ_داره ... ادامشــ رو بـریمـ کامنتـ اولـ :)
  • عطــرِ تَنَـتـ را بلعیدمـ ... #هــراسـِ_نــداشتـنـِ_تـو ... #تلـخ_تـرینـ_سمفـونیـ_دنیاستـ ...   #جـادوییـ_تـرینـ_سمفـونیـ_دنیاستـ_کنســرتـِ_تنَــتـ ...  #نُــتـ بـ ِ نُتـ بـِ رقصــ کشـانـده ایـ #زندگیـمـ_را_در_آغوشــتــ !
 • مهاجر

  903  دنبال کننده

  hamid_1393

  • دنگ ....دنگ.....

ساعت گیج زمان در شب عمر
می زند پی در پی زنگ.

دنگ…، دنگ ….
لحظه ها می گذرد.
آنچه بگذشت ، نمی آید باز.
قصه ای هست که هرگز دیگر
نتواند شد آغاز.
  • @>♡
  • بنو یــــــس از مــــــــــــادر♡
  • ♡¤|¤♡♡¤|¤♡♡¤|¤♡♡¤
مادر نوشته میشود، عشق♥ خوانده میشود*/*/*/
انشالله عمرشون مستدام باشه و سایشون
بالای سرما
*****
ولادت حضرت فاطمه الزهرا (س) و روز مادر گرامی باد
  • انتخاب بیست شما♤《20》♤
  • تگ آزاد ♤[ نقدر عزیزی تو برایم ای دوست / صدبار که یادت بکنم می ارزی ... هیچ گلی به زیبایی لبخند تو نیست به همان زیبایی قسم هر ثانیه به یادتم]♤
  •  دوستان سلام.....*♡*♡*♡
تقدیم قلبهای مهربانتان ¤¤¤
 ♡ (تگ آزاد@)♡
  • لطفا شکیبا باشید وکامنت را مطلالعه فرمایید..سپاس
 • نفس

  107  دنبال کننده

  nafasnj

  • فقط خدا میدونه شبو چجوری سر کردم وقتی با نامزدم بودم و عشقمو دیدم دنیا رو سرم خراب شد
 • خوشبختم

  2508  دنبال کننده

  ff99

  • ساقیا آمدن عید مبارک بادا..
  • تبریک
  • سلام شبتون بخیر پیشاپیش عیدتون مبارک
  • جواب باکامنت لطفن دوستان تک آزاد
اول خودم yes
  • #بخونید
#بگید
#ایول
#داره
  • سلام چکتورین؟
  • #زنم
#اما
#نامرد
#نیستم.
 • - A R U S H A -

  469  دنبال کننده

  sky.girls93

 • elisa mohamdi

  258  دنبال کننده

  omalbnin1372

  • خدایا ایا قسمت ما هم میشه
  • singal
  • چرا هیچ کس دوستم نداره
 • parzhan

  600  دنبال کننده

  parzhan

  • سلام دوستان عزیز سال نو تون مبارک انشالله سالی پاز خیر و خوشی باشه براتون
  • 95 چطور گذشت
  • روز جهانی زن مبارک
  • پاوه ولاتکم 96
  • اینم نمایی از روستایی هجیج و سد داریان
  • نمایی از شهر پاوه زمستان 95
پاوه شاره کم ❤❤❤❤❤
  • پاوه شهر هزار ماسوله تقدیم به دوستای لنزوری عزیزم
 • عشقarya

  79  دنبال کننده

  arya9772

 • Abdollah fendereski

  4888  دنبال کننده

  abdollah70

  • زندگی یک سفر است
ن مقصد
اشتباهی وجود ندارد فقط فرصت هایی وجود داشتند که امتحانشان کردیم 
پس افسوس هایت را کنار بگذار
چون تمام دارایی،ما اکنون است
  • 
‌•| توُهَسْتیـْ دَلیْلـِ آرامِشَمـْ |•
  • 
وقتی چیزی تمام میشود 
چیز دیگری آغاز میگردد
گاهی پایان دادن سخت است
اما شروع دوباره ارزش رنج را دارد
  • 
هیچ وقت اجازه نده
ذهن های کوچک بهت بگن 
رویات بزرگ و غیر قابل دسترسه
  • کسی هرگز نمیداند چه سازی میزند فردا 
چه میدانی تو از امروز 
چه میدانم من از فردا 
همین یک لحظه را دریاب که فردا قصه اش فرداست
 • takedelam

  397  دنبال کننده

  saman56

  • 
ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘــﺎ ﮔﺮ ﺑﺸﮑﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﭼﺸﻢ ﮔﺮﻳﺎﻥ ﻫﻢ ﺩﻣﻲ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

ﺳﻴــﻞ ﺑــﺎﺭﺍﻥ ﮔــــﺮ ﺑﺒــــﺎﺭﺩ ﺍﺯ ﻧﺴﻴـــــﻢ ﺻﻮﺭﺗﻲ
ﻏــﻢ ﻣﺨـــﻮﺭ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

ﻣﺨﺘﺼــــﺮ ﮔــﻮﻳﻢ ﺍﮔـــﺮ ﻭﻳــﺮﺍﻥ ﺷـﻮﺩ ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺍﻱ
ﺟــﺎﻱ ﻫــﺮ ﻭﻳــﺮﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﮐﺎﺧــﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

ﺍﻱ ﺧــﺪﺍ ﻫــﺮﮔﺰ ﻧﺒﻴﻨـــﻢ ﺑﺸــﮑﻨﺪ ﻗﻠـــﺐ ﮐﺴﻲ
ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻃﻨﺶ ﺍﺯ ﺭﻳﺸـﻪ ﻭﻳـــﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ...!
  • این نوشته رو خیلی دوست دارم

میان آرزوی تو و معجزه خداوند، دیواری است به نام اعتماد.
پس اگر دوست داری به آرزویت برسی با تمام وجود به او اعتماد کن.
هیچ کودکی نگران وعده بعدی غذایش نیست
زیرا به مهربانی مادرش ایمان دارد.
ای کاش ایمانی از جنس کودکانه داشته باشیم به خدا...
  • ﺍَﺯ ﺳـــــــَــﺮﺩ ﺑـــﻮﺩَﻧـــــَـــﻢ ﮔـــِـﻠـﺂﯾــﮧ ﻧـڪـُــــــــטּ. . .

ﻣــَـــ טּ ﺳـــَـــــﺮﺩ ﺷـــﺪﻩ ﺍﻡ ﺗــﺂ ڪـﺴـــــــﮯ ﺩﺭ ڪِـﻨـــﺂﺭﻡ. . 

【ﻧـﺴــــﻮﺯﺩ...】
  • مـــن بــاکلمـــه هـــا بــازی نمیکنــــــم
مثــــل بعـــــــــــضی ها
وقتــــــــی مینــویســـــــــــــــم
” نفسمــــــــــــــــــــی ”
یعنـــــــــــــی
زنــدگـــــی بــدون تــــــــــــــو
طعـــــم مـــرگـــــ میـــدهـــد !
  • حالت چطوره عشقم منم بغضم زیاده
از بس که این زمونه چشمامو بازی داده
از بس که غبطه خوردم به حاله هر دوتامون
تنهایی و جدایی شد فال هر دوتامون
حالت چطوره عشقم خوش باشی هر کجایی
من جایه هردوتامون غمگینم از جدایی
  • بزن دنیا بزن رسمت چنین است.....
 سزای دل به تو دادن همین است....

بزن که شاخ و برگم زرد زرد است....
 خزان من، بهار من، تگرگ است....

بزن بر جسم من زیرا حقیر است....
 بزن نامرد، این حکم زمین است...

بزن تا مست از این باده هستم....
 بزن تا پیک آخر من نشستم....

بزن شاید که فردا شاد باشم
 جدا از تو اسیر خاک باشم
  • میگن بخند تا دنیا بھت بخنده!! آخہ این دنیا خنده هم داره؟؟؟!!!!!
  • برو بھش بگو کہ بی وفایی
 • proud girl

  412  دنبال کننده

  lover_photographer

  • O_o
  • عالیه فوق العادس حرف نداره
  • six almum coming soon