در حال بارگذاری
بالا
 • تعاونی اقتصاد و دارایی

  2  دنبال کننده

  tmadaraei

  • یخچال الکترواستیل 23درب بار تیتانیوم درب تخت
کدکالا :	8040770
قیمت نقدی :	20839710
قیمت اقساطی : 	24120610
پیش پرداخت : 	4920610
مبلغ اقساط : 	800000
مدت اقساط : 	24
☎️تلفن تماس واحد فروش : 36252585-32220830-32253484
کانال فروشگاه : tmadaraei@
  • فریزر الکترواستیل 23یخساز تیتانیوم درب تخت
کدکالا :	8040359
قیمت نقدی :	24455240
قیمت اقساطی : 	28305120
پیش پرداخت : 	5745120
مبلغ اقساط : 	940000
مدت اقساط : 	24
☎️تلفن تماس واحد فروش : 36252585-32220830-32253484
کانال فروشگاه : tmadaraei@
  • اجاق گاز سینجر SG-SUN-WTDF
کدکالا :	8039059
قیمت نقدی :	16279150
قیمت اقساطی : 	18841740
پیش پرداخت : 	3721740
مبلغ اقساط : 	630000
مدت اقساط : 	24
☎️تلفن تماس واحد فروش : 36252585-32220830-32253484
کانال فروشگاه : tmadaraei@
  • اجاق گاز سینجر SG-2X90FSWT
کدکالا :	8039057
قیمت نقدی :	17639470
قیمت اقساطی : 	20416790
پیش پرداخت : 	4096790
مبلغ اقساط : 	680000
مدت اقساط : 	24
☎️تلفن تماس واحد فروش : 36252585-32220830-32253484
کانال فروشگاه : tmadaraei@
  • لباسشویی بوش 28290
کدکالا :	8040053
قیمت نقدی :	39303220
قیمت اقساطی : 	48584570
پیش پرداخت : 	9704570
مبلغ اقساط : 	1080000
مدت اقساط : 	36
☎️تلفن تماس واحد فروش : 36252585-32220830-32253484
کانال فروشگاه : t.me/tmadaraei
  • ظرفشویی بوش 88TI 01M
کدکالا :	8039786
قیمت نقدی :	54876050
قیمت اقساطی : 	67835060
پیش پرداخت : 	13475060
مبلغ اقساط : 	1510000
مدت اقساط : 	36
☎️تلفن تماس واحد فروش : 36252585-32220830-32253484
کانال فروشگاه : t.me/tmadaraei
  • اتوی فیلیپس 3929
کدکالا :	8040933
قیمت نقدی :	4807990
قیمت اقساطی : 	5943770
پیش پرداخت : 	1263770
مبلغ اقساط : 	130000
مدت اقساط : 	36
☎️تلفن تماس واحد فروش : 36252585-32220830-32253484
کانال فروشگاه : t.me/tmadaraei
  • اتو بخار فیلیپس 4887
کدکالا :	8040459
قیمت نقدی :	5488910
قیمت اقساطی : 	6736200
پیش پرداخت : 	1336200
مبلغ اقساط : 	150000
مدت اقساط : 	36
☎️تلفن تماس واحد فروش : 36252585-32220830-32253484
کانال فروشگاه : t.me/tmadaraei