در حال بارگذاری
بالا
 • فروشگاه اینترنتی آمود

  56  دنبال کننده

  aamood.ir

  • #پوستر_سه_بعدی #دیاكو #تصویر_خاص #پوستر_دیاكو #تزیینات_داخلی #سه_بعدی #كاغذ_دیواری_سه_بعدی #كاغذ_دیواری #دكوراسیون_داخلی #دكوراسیون_منزل #عكس_خاص 
برای كسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید و یا در تلگرام با كارشناسان ما در ارتباط باشید.
شماره تماس:٠٢١٦٦١٧٥٤٨٥ و ٠٢١٦٦١٧٦٨٩٦
تلگرام كارشناسان:٠٩٢١١٦٩٢٨١١ و ٠٩٠١١٤٦٠١٢٨
  • #پوستر_سه_بعدی #دیاكو #تصویر_خاص #پوستر_دیاكو #تزیینات_داخلی #سه_بعدی #كاغذ_دیواری_سه_بعدی #كاغذ_دیواری #دكوراسیون_داخلی #دكوراسیون_منزل #عكس_خاص 
برای كسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید و یا در تلگرام با كارشناسان ما در ارتباط باشید.
شماره تماس:٠٢١٦٦١٧٥٤٨٥ و ٠٢١٦٦١٧٦٨٩٦
تلگرام كارشناسان:٠٩٢١١٦٩٢٨١١ و ٠٩٠١١٤٦٠١٢٨
  • #پوستر_سه_بعدی #دیاكو #تصویر_خاص #پوستر_دیاكو #تزیینات_داخلی #سه_بعدی #كاغذ_دیواری_سه_بعدی #كاغذ_دیواری #دكوراسیون_داخلی #دكوراسیون_منزل #عكس_خاص 
برای كسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید و یا در تلگرام با كارشناسان ما در ارتباط باشید.
شماره تماس:٠٢١٦٦١٧٥٤٨٥ و ٠٢١٦٦١٧٦٨٩٦
تلگرام كارشناسان:٠٩٢١١٦٩٢٨١١ و ٠٩٠١١٤٦٠١٢٨
  • #پوستر_سه_بعدی #دیاكو #تصویر_خاص #پوستر_دیاكو #تزیینات_داخلی #سه_بعدی #كاغذ_دیواری_سه_بعدی #كاغذ_دیواری #دكوراسیون_داخلی #دكوراسیون_منزل #عكس_خاص 
برای كسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید و یا در تلگرام با كارشناسان ما در ارتباط باشید.
شماره تماس:٠٢١٦٦١٧٥٤٨٥ و ٠٢١٦٦١٧٦٨٩٦
تلگرام كارشناسان:٠٩٢١١٦٩٢٨١١ و ٠٩٠١١٤٦٠١٢٨
  • #پوستر_سه_بعدی #دیاكو #تصویر_خاص #پوستر_دیاكو #تزیینات_داخلی #سه_بعدی #كاغذ_دیواری_سه_بعدی #كاغذ_دیواری #دكوراسیون_داخلی #دكوراسیون_منزل #عكس_خاص 
برای كسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید و یا در تلگرام با كارشناسان ما در ارتباط باشید.
شماره تماس:٠٢١٦٦١٧٥٤٨٥ و ٠٢١٦٦١٧٦٨٩٦
تلگرام كارشناسان:٠٩٢١١٦٩٢٨١١ و ٠٩٠١١٤٦٠١٢٨
  • #پوستر_سه_بعدی #دیاكو #تصویر_خاص #پوستر_دیاكو #تزیینات_داخلی #سه_بعدی #كاغذ_دیواری_سه_بعدی #كاغذ_دیواری #دكوراسیون_داخلی #دكوراسیون_منزل #عكس_خاص 
برای كسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید و یا در تلگرام با كارشناسان ما در ارتباط باشید.
شماره تماس:٠٢١٦٦١٧٥٤٨٥ و ٠٢١٦٦١٧٦٨٩٦
تلگرام كارشناسان:٠٩٢١١٦٩٢٨١١ و ٠٩٠١١٤٦٠١٢٨
  • #پوستر_سه_بعدی #دیاكو #تصویر_خاص #پوستر_دیاكو #تزیینات_داخلی #سه_بعدی #كاغذ_دیواری_سه_بعدی #كاغذ_دیواری #دكوراسیون_داخلی #دكوراسیون_منزل #عكس_خاص 
برای كسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید و یا در تلگرام با كارشناسان ما در ارتباط باشید.
شماره تماس:٠٢١٦٦١٧٥٤٨٥ و ٠٢١٦٦١٧٦٨٩٦
تلگرام كارشناسان:٠٩٢١١٦٩٢٨١١ و ٠٩٠١١٤٦٠١٢٨
  • #پوستر_سه_بعدی #دیاكو #تصویر_خاص #پوستر_دیاكو #تزیینات_داخلی #سه_بعدی #كاغذ_دیواری_سه_بعدی #كاغذ_دیواری #دكوراسیون_داخلی #دكوراسیون_منزل #عكس_خاص 
برای كسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید و یا در تلگرام با كارشناسان ما در ارتباط باشید.
شماره تماس:٠٢١٦٦١٧٥٤٨٥ و ٠٢١٦٦١٧٦٨٩٦
تلگرام كارشناسان:٠٩٢١١٦٩٢٨١١ و ٠٩٠١١٤٦٠١٢٨
 • مبلمان اداری نفیس کاران

  7  دنبال کننده

  nafiskaran

  • میز گروهی جهش در حقیقت ترکیبی است ساده از میزهای اداری تکی و پارتیشن گسترش . این ترکیب تمام ویژگی های یک میز کار گروهی مناسب را فراهم کرده ، یعنی ایجاد فضای مناسب و محفوظ در کنار عدم گرفته شدن و تاریک شدن فضا .میز گروهی جهش برای رده های کارشناسی و سرپرستی نیز مناسب است .
اطلاعات بیشتر در : www.nafiskaran.com
همچنین : http://www.nafiskaran.com/office-desk/item/31-workstation-jahesh
تلفن تماس : 02122147514 - 02122131154
  • میز گروهی جهش در حقیقت ترکیبی است ساده از میزهای اداری تکی و پارتیشن گسترش . این ترکیب تمام ویژگی های یک میز کار گروهی مناسب را فراهم کرده ، یعنی ایجاد فضای مناسب و محفوظ در کنار عدم گرفته شدن و تاریک شدن فضا .میز گروهی جهش برای رده های کارشناسی و سرپرستی نیز مناسب است .
اطلاعات بیشتر در : www.nafiskaran.com
همچنین : http://www.nafiskaran.com/office-desk/item/31-workstation-jahesh
تلفن تماس : 02122147514 - 02122131154
  • میز گروهی جهش در حقیقت ترکیبی است ساده از میزهای اداری تکی و پارتیشن گسترش . این ترکیب تمام ویژگی های یک میز کار گروهی مناسب را فراهم کرده ، یعنی ایجاد فضای مناسب و محفوظ در کنار عدم گرفته شدن و تاریک شدن فضا .میز گروهی جهش برای رده های کارشناسی و سرپرستی نیز مناسب است .
اطلاعات بیشتر در : www.nafiskaran.com
همچنین : http://www.nafiskaran.com/office-desk/item/31-workstation-jahesh
تلفن تماس : 02122147514 - 02122131154
  • میز گروهی جهش در حقیقت ترکیبی است ساده از میزهای اداری تکی و پارتیشن گسترش . این ترکیب تمام ویژگی های یک میز کار گروهی مناسب را فراهم کرده ، یعنی ایجاد فضای مناسب و محفوظ در کنار عدم گرفته شدن و تاریک شدن فضا .میز گروهی جهش برای رده های کارشناسی و سرپرستی نیز مناسب است .
اطلاعات بیشتر در : www.nafiskaran.com
همچنین : http://www.nafiskaran.com/office-desk/item/31-workstation-jahesh
تلفن تماس : 02122147514 - 02122131154
  • میز گروهی گسترش ، بیشترین حجم ممکن فایلینگ های اداری را در اختیار هر
استفاده کننده قرار می دهد و این موضوع با رعایت حداقل اشغال فضا فراهم می
گردد . در ساختار طراحی این میز کار گروهی ، هر نفر علاوه بر داشتن یک فضای
کاری شخصی ( با رعایت امکان همکاری با سایرین ) از بیشترین مقدار فضای
نگهداری اسناد در نزدیک ترین جای ممکن برخوردار است .
اطلاعات بیشتر در : WWW.nafiskaran.com
و همچنین : http://www.nafiskaran.com/office-desk/item/30-workstation-gostaresh
تلفن تماس : 02122147514 - 02122131154
  • میز گروهی گسترش ، بیشترین حجم ممکن فایلینگ های اداری را در اختیار هر
استفاده کننده قرار می دهد و این موضوع با رعایت حداقل اشغال فضا فراهم می
گردد . در ساختار طراحی این میز کار گروهی ، هر نفر علاوه بر داشتن یک فضای
کاری شخصی ( با رعایت امکان همکاری با سایرین ) از بیشترین مقدار فضای
نگهداری اسناد در نزدیک ترین جای ممکن برخوردار است .
اطلاعات بیشتر در : WWW.nafiskaran.com
و همچنین : http://www.nafiskaran.com/office-desk/item/30-workstation-gostaresh
تلفن تماس : 02122147514 - 02122131154
  • میز گروهی گسترش ، بیشترین حجم ممکن فایلینگ های اداری را در اختیار هر
استفاده کننده قرار می دهد و این موضوع با رعایت حداقل اشغال فضا فراهم می
گردد . در ساختار طراحی این میز کار گروهی ، هر نفر علاوه بر داشتن یک فضای
کاری شخصی ( با رعایت امکان همکاری با سایرین ) از بیشترین مقدار فضای
نگهداری اسناد در نزدیک ترین جای ممکن برخوردار است .
اطلاعات بیشتر در : WWW.nafiskaran.com
و همچنین : http://www.nafiskaran.com/office-desk/item/30-workstation-gostaresh
تلفن تماس : 02122147514 - 02122131154
  • میز گروهی گسترش ، بیشترین حجم ممکن فایلینگ های اداری را در اختیار هر
استفاده کننده قرار می دهد و این موضوع با رعایت حداقل اشغال فضا فراهم می
گردد . در ساختار طراحی این میز کار گروهی ، هر نفر علاوه بر داشتن یک فضای
کاری شخصی ( با رعایت امکان همکاری با سایرین ) از بیشترین مقدار فضای
نگهداری اسناد در نزدیک ترین جای ممکن برخوردار است .
اطلاعات بیشتر در : WWW.nafiskaran.com
و همچنین : http://www.nafiskaran.com/office-desk/item/30-workstation-gostaresh
تلفن تماس : 02122147514 - 02122131154
 • شرکت بازرگانی پیشتاز

  6  دنبال کننده

  pishtazco

  • پروژه راه اندازی دستگاه اسکرابر صنعتی در نمیندگی کرمان موتور

اسکرابر AM55C New فقط در مدل کابلی طراحی و تولید می گردد. اسکرابر AM55C New قابلیت شستشو ، برس زدن و خشک کردن آب به وجود آمده را به طور همزمان می تواند انجام بدهد. اسکرابر AM55C New می تواند در اماکن گوناگونی از جمله دانشگاه ها، سالن های ورزشی ، پارکینگ های مجتمع و ... استفاده شود. اسکرابر کابلی AM55C New دارای موتور وکیوم ساخت آمتک آمریکا بوده که کمپانی بسیار بزرگی در زمینه تولید موتورهای اسکرابر می باشد.
http://pishtaz.info
  • پروژه راه اندازی دستگاه اسکرابر صنعتی در صندوق بازنشستگی کشوری. این اسکرابر ساخت کمپانی سی بی آمتک آمریکا و هنگ کنگ بوده و دارای تکنولوژی موتور گیربکسی برای کاهش صدای موتور برس در حین چرخش است. کنترل پنل اسکرابر بسیار ساده بوده و ضد رطوبت و نم می باشد. قدرت مکندگی این دستگاه اسکرابر نیز بسیار قوی است و این قوی بودن به خاطر وجود موتور سه پروانه در این دستگاه اسکرابر است. این اسکرابر دارای دو نوع کابلی و باطری دار است. 
http://pishtaz.info
  • پروژه راه اندازی کارواش صنعتی در صنایع شیمیایی ایران این کارواش صنعتی ساخت کمپانی پلی تکنو می باشد و برای زدودن هرگونه چربی و رسوبات در اماکن صنعتی گوناگون بسیار مناسب است. این کارواش صنعتی دارای دبی خروجی 1320 لیتر در ساعت بوده و فشار کاری آن 500 بار است. این کارواش صنعتی دارای پمپی از جنس پیستون سرامیکی بوده که آخرین تکنولوژی پیستون های پمپ در پمپ های کارواش می باشد. این دستگاه کارواش صنعتی قادر تا 60 درجه سانتی گراد آب ورودی را تحمل نماید. 
http://pishtaz.info
  • پروژه راه اندازی کف شوی سرنشین دار در صنایع پلاستیک خوزستان این اسکرابر سرنشین دار ساخت کمپانی سی بی آمتک آمریکا و هنگ کنگ بوده و دارای قطر برس 76 سانتی متری است. این کف شوی سرنشین دار کمپانی سی بی آنتک آمریکا و هنگ کنگ به منظور جلوگیری از تشکیل کف مضر در مخزن آب کثیف خود دارای تکنولوژی بسیار خوب ای اف اس بوده که از آسیب رسیدن به دستگاه و موتور آن جلوگیری می کند. تیغه لاستیکی اسکرابر بی مانند بوده و از 4 جهت مختلف قابل تنظیم است.
http://pishtaz.info
  • پروژه راه اندازی اسکرابر دستی در شهرداری بافق این اسکرابر ساخت کمپانی بزرگ سی بی آمتک آمریکا و هنگ کنگ بوده و برای نظافت راحت تر محیط های تنگ و باریک بسیار مناسب است. این اسکرابر برای مکان هایی تا 2000 متر مربع مناسب است. این دستگاه دارای موتور وکیومی ساخت آمتک آمریکا بوده و دارای سه نوع کابلی ، باطری دار و دوال پاور ( کارایی کابل و باطری به صورت همزمان ) می باشد. 
http://pishtaz.info
  • پروژه راه اندازی دستگاه اسکرابر صنعتی در شرکت یزدان سپهر مهر این اسکرابر ساخت کمپانی سی بی آمتک آمریکا و هنگ کنگ بوده و دارای تکنولوژی موتور گیربکسی برای کاهش صدای موتور برس در حین چرخش است. کنترل پنل اسکرابر بسیار ساده بوده و ضد رطوبت و نم می باشد. قدرت مکندگی این دستگاه اسکرابر نیز بسیار قوی است و این قوی بودن به خاطر وجود موتور سه پروانه در این دستگاه اسکرابر است. این اسکرابر دارای دو نوع کابلی و باطری دار است.
http://pishtaz.info
  • پروژه راه اندازی دستگاه اسکرابر صنعتی در شرکت کوشان گستر پرند

اسکرابر AM55C New فقط در مدل کابلی طراحی و تولید می گردد. اسکرابر AM55C New قابلیت شستشو ، برس زدن و خشک کردن آب به وجود آمده را به طور همزمان می تواند انجام بدهد. اسکرابر AM55C New می تواند در اماکن گوناگونی از جمله دانشگاه ها، سالن های ورزشی ، پارکینگ های مجتمع و ... استفاده شود. اسکرابر کابلی AM55C New دارای موتور وکیوم ساخت آمتک آمریکا بوده که کمپانی بسیار بزرگی در زمینه تولید موتورهای اسکرابر می باشد.
http://pishtaz.info
  • پروژه راه اندازی دستگاه اسکرابر صنعتی در شرکت سهل گستر درمان

اسکرابر AM40 New ساخت کمپانی CB Ametek آمریکا و هنگ کنگ بوده و دارای تکنولوژی موتور گیربکسی برای کاهش صدای موتور برس در حین چرخش است. کنترل پنل اسکرابر AM40 New بسیار ساده بوده و ضد رطوبت و نم می باشد. قدرت مکندگی دستگاه اسکرابر مدل AM40 New نیز بسیار قوی است و این قوی بودن به خاطر وجود موتور سه پروانه در این دستگاه اسکرابر است. اسکرابر AM40 New دارای دو نوع کابلی و باطری دار است.
http://pishtaz.info
 • مبل مرکزی

  31  دنبال کننده

  moblemarkazi

  • مدل:وولن (woolen)
مناسب برای محیط های خانه و مسقف
با قیمت ویژه و استثنایی،،،
قیمت مصرف کننده تهران:750/000
قیمت مصرف کننده شهرستان:820/000

-تحویل در محل مورد نظر شما
-اسکلت آهنی با رنگ استاتیک کوره ای
-با بافت کاموایی
-حداکثر وزن: 135کیلوگرم
  • مدل: دبلیو (w)
مناسب برای محیط های باز و باغ و حیاط،،،
با قیمت ویژه و استثنایی،،،
قیمت مصرف کننده تهران:1/450/000
قیمت مصرف کننده شهرستان:1/520/000
-تحویل در محل موردنظر شما
-اسکلت آهنی با رنگ استاتیک کوره ای
-با بافت uv
-24ماه گارانتی تعویض استفاده در فضای باز
-حداکثر وزن: 250کیلوگرم
  • مدل: تی (t)
مناسب برای محیط های باز و باغ و حیاط،،،
با قیمت ویژه و استثنایی،،،
قیمت مصرف کننده تهران:900/000
قیمت مصرف کننده شهرستان:950/000
-تحویل در محل موردنظر شما
-اسکلت آهنی با رنگ استاتیک کوره ای
-با بافت uv
-24ماه گارانتی تعویض استفاده در فضای باز
  • مدل: استار (star)
مناسب برای محیط های باز و باغ و حیاط،،،
با قیمت ویژه و استثنایی،،،
قیمت مصرف کننده تهران:1/000/000
قیمت مصرف کننده شهرستان:1/060/000
-تحویل در محل موردنظر شما
-اسکلت آهنی با رنگ استاتیک کوره ای
-با بافت uv
-24ماه گارانتی تعویض استفاده در فضای باز
-حداکثر وزن: 135کیلوگرم
  • مدل: اسکای (sky)
مناسب برای محیط های باز و باغ و حیاط،،،
با قیمت ویژه و استثنایی،،،
قیمت مصرف کننده تهران:1/450/000
قیمت مصرف کننده شهرستان:1/520/000
-تحویل در محل موردنظر شما
-اسکلت آهنی با رنگ استاتیک کوره ای
-24ماه گارانتی تعویض استفاده در فضای باز
  • مدل: اس (s)
مناسب برای محیط های باز و باغ و حیاط،،،
با قیمت ویژه و استثنایی،،،
قیمت مصرف کننده تهران:960/000
قیمت مصرف کننده شهرستان:1/020/000

-اسکلت آهنی با رنگ استاتیک کوره ای
-با بافت uv
-24ماه گارانتی تعویض استفاده در فضای باز
-حداکثر وزن: 135کیلوگرم
  • مدل: اس (s)
مناسب برای محیط های باز و باغ و حیاط،،،
با قیمت ویژه و استثنایی،،،
قیمت مصرف کننده تهران:960/000
قیمت مصرف کننده شهرستان:1/020/000

-اسکلت آهنی با رنگ استاتیک کوره ای
-با بافت uv
-24ماه گارانتی تعویض استفاده در فضای باز
-حداکثر وزن: 135کیلوگرم
  • مدل: راک چیر(rakchair)
مناسب برای محیط های باز و استخرها و حیاط،،،
با قیمت ویژه و استثنایی،،،
قیمت مصرف کننده تهران:270/000
قیمت مصرف کننده شهرستان:300/000

-تحویل در محل مورد نظرشما
 • ایران ایر چارتر

  64  دنبال کننده

  iranaircharter.ir

  • ایران هتل پل
  • ایران ایر چارتر : خرید اینترنتی بلیط هواپیما
  • ایران هتل پل www.iranhotelpol.com
  • هتل پل www.iranhotelpol.com
  • هتل پل
  • هتل پل
  • هتل پل
  • هتل پل
 • الهام

  8  دنبال کننده

  elham6321

 • محمد رحیمی

  2  دنبال کننده

  mmnnbbvvccxxzz