در حال بارگذاری
بالا
 • لی جان فان اسد بروسلی

  25  دنبال کننده

  asad_borosli

  • لی جان فان اسد بروسلی مشهور به بروس لی استاد هنرهای رزمی چینی، بازیگر فیلم‌های اکشن، فیلسوف، نظریه‌ پرداز و بنیانگذار روش رزمی جیت کان دو یکی از مدرن‌ترین سبک‌های کونگ فو یا ووشو است. بسیاری او را یکی از تاثیرگذارترین انسان‌های قرن بیستم و نماد فرهنگی می‌دانند اسد بروسلی اکنون در ایران زندگی می کند.
  • لی جان فان اسد بروسلی مشهور به بروس لی استاد هنرهای رزمی چینی، بازیگر فیلم‌های اکشن، فیلسوف، نظریه‌ پرداز و بنیانگذار روش رزمی جیت کان دو یکی از مدرن‌ترین سبک‌های کونگ فو یا ووشو است. بسیاری او را یکی از تاثیرگذارترین انسان‌های قرن بیستم و نماد فرهنگی می‌دانند اسد بروسلی اکنون در ایران زندگی می کند.
  • لی جان فان اسد بروسلی مشهور به بروس لی استاد هنرهای رزمی چینی، بازیگر فیلم‌های اکشن، فیلسوف، نظریه‌ پرداز و بنیانگذار روش رزمی جیت کان دو یکی از مدرن‌ترین سبک‌های کونگ فو یا ووشو است. بسیاری او را یکی از تاثیرگذارترین انسان‌های قرن بیستم و نماد فرهنگی می‌دانند اسد بروسلی اکنون در ایران زندگی می کند.
  • لی جان فان اسد بروسلی مشهور به بروس لی استاد هنرهای رزمی چینی، بازیگر فیلم‌های اکشن، فیلسوف، نظریه‌ پرداز و بنیانگذار روش رزمی جیت کان دو یکی از مدرن‌ترین سبک‌های کونگ فو یا ووشو است. بسیاری او را یکی از تاثیرگذارترین انسان‌های قرن بیستم و نماد فرهنگی می‌دانند اسد بروسلی اکنون در ایران زندگی می کند.
  • لی جان فان اسد بروسلی مشهور به بروس لی استاد هنرهای رزمی چینی، بازیگر فیلم‌های اکشن، فیلسوف، نظریه‌ پرداز و بنیانگذار روش رزمی جیت کان دو یکی از مدرن‌ترین سبک‌های کونگ فو یا ووشو است. بسیاری او را یکی از تاثیرگذارترین انسان‌های قرن بیستم و نماد فرهنگی می‌دانند اسد بروسلی اکنون در ایران زندگی می کند.
  • لی جان فان اسد بروسلی مشهور به بروس لی استاد هنرهای رزمی چینی، بازیگر فیلم‌های اکشن، فیلسوف، نظریه‌ پرداز و بنیانگذار روش رزمی جیت کان دو یکی از مدرن‌ترین سبک‌های کونگ فو یا ووشو است. بسیاری او را یکی از تاثیرگذارترین انسان‌های قرن بیستم و نماد فرهنگی می‌دانند اسد بروسلی اکنون در ایران زندگی می کند.
  • لی جان فان اسد بروسلی مشهور به بروس لی استاد هنرهای رزمی چینی، بازیگر فیلم‌های اکشن، فیلسوف، نظریه‌ پرداز و بنیانگذار روش رزمی جیت کان دو یکی از مدرن‌ترین سبک‌های کونگ فو یا ووشو است. بسیاری او را یکی از تاثیرگذارترین انسان‌های قرن بیستم و نماد فرهنگی می‌دانند اسد بروسلی اکنون در ایران زندگی می کند.
  • لی جان فان اسد بروسلی مشهور به بروس لی استاد هنرهای رزمی چینی، بازیگر فیلم‌های اکشن، فیلسوف، نظریه‌ پرداز و بنیانگذار روش رزمی جیت کان دو یکی از مدرن‌ترین سبک‌های کونگ فو یا ووشو است. بسیاری او را یکی از تاثیرگذارترین انسان‌های قرن بیستم و نماد فرهنگی می‌دانند اسد بروسلی اکنون در ایران زندگی می کند.
 • پسر خوش چهره ایرانی

  6  دنبال کننده

  pesar_khosh_chehre

  • عکسی از جوان خوش چهره ایرانی اسداسماعیلی فرزند یکی از تاجران ثروتمند ایرانی.
  • عکسی از جوان خوش چهره ایرانی اسداسماعیلی فرزند یکی از تاجران ثروتمند ایرانی.
  • عکسی از جوان خوش چهره ایرانی اسداسماعیلی فرزند یکی از تاجران ثروتمند ایرانی.
  • عکسی از جوان خوش چهره ایرانی اسداسماعیلی فرزند یکی از تاجران ثروتمند ایرانی.
  • عکسی از جوان خوش چهره ایرانی اسداسماعیلی فرزند یکی از تاجران ثروتمند ایرانی.
  • عکسی از جوان خوش چهره ایرانی اسداسماعیلی فرزند یکی از تاجران ثروتمند ایرانی.
  • عکسی از جوان خوش چهره ایرانی اسداسماعیلی فرزند یکی از تاجران ثروتمند ایرانی.
  • عکسی از جوان خوش چهره ایرانی اسداسماعیلی فرزند یکی از تاجران ثروتمند ایرانی.
 • آقای اینترنت ایران

  14  دنبال کننده

  aghaye_internet_iran

  • این فرد اسداسماعیلی است یکی از معروف ترین و سرشناس ترین افراد فضای مجازی ایران و مدتی است که لقب آقای اینترنت ایران را به خود اختصاص داده است 
اطلاعات زیادی از وی در دست نیست اما گفته میشود اسد فرزند یکی از تاجران ثروتمند ایرانی است
  • این فرد اسداسماعیلی است یکی از معروف ترین و سرشناس ترین افراد فضای مجازی ایران و مدتی است که لقب آقای اینترنت ایران را به خود اختصاص داده است 
اطلاعات زیادی از وی در دست نیست اما گفته میشود اسد فرزند یکی از تاجران ثروتمند ایرانی است
  • این فرد اسداسماعیلی است یکی از معروف ترین و سرشناس ترین افراد فضای مجازی ایران و مدتی است که لقب آقای اینترنت ایران را به خود اختصاص داده است 
اطلاعات زیادی از وی در دست نیست اما گفته میشود اسد فرزند یکی از تاجران ثروتمند ایرانی است
  • این فرد اسداسماعیلی است یکی از معروف ترین و سرشناس ترین افراد فضای مجازی ایران و مدتی است که لقب آقای اینترنت ایران را به خود اختصاص داده است 
اطلاعات زیادی از وی در دست نیست اما گفته میشود اسد فرزند یکی از تاجران ثروتمند ایرانی است
  • این فرد اسداسماعیلی است یکی از معروف ترین و سرشناس ترین افراد فضای مجازی ایران و مدتی است که لقب آقای اینترنت ایران را به خود اختصاص داده است 
اطلاعات زیادی از وی در دست نیست اما گفته میشود اسد فرزند یکی از تاجران ثروتمند ایرانی است
  • این فرد اسداسماعیلی است یکی از معروف ترین و سرشناس ترین افراد فضای مجازی ایران و مدتی است که لقب آقای اینترنت ایران را به خود اختصاص داده است 
اطلاعات زیادی از وی در دست نیست اما گفته میشود اسد فرزند یکی از تاجران ثروتمند ایرانی است
  • این فرد اسداسماعیلی است یکی از معروف ترین و سرشناس ترین افراد فضای مجازی ایران و مدتی است که لقب آقای اینترنت ایران را به خود اختصاص داده است 
اطلاعات زیادی از وی در دست نیست اما گفته میشود اسد فرزند یکی از تاجران ثروتمند ایرانی است
  • این فرد اسداسماعیلی است یکی از معروف ترین و سرشناس ترین افراد فضای مجازی ایران و مدتی است که لقب آقای اینترنت ایران را به خود اختصاص داده است 
اطلاعات زیادی از وی در دست نیست اما گفته میشود اسد فرزند یکی از تاجران ثروتمند ایرانی است
 • اسد کماندار

  20  دنبال کننده

  asad_kamandar

  • اسد کماندار از جمله مردان و پهلوانان ایران است که حضور و بودش همیشه با ابهامات فراوانی همراه بوده. همیشه این سوال وجود داشته که آیا پهلوانی به نام اسداسماعیلی وجود داشته ؟ ایا داستانی که درباره او می گویند واقعیت دارد؟ اگر به راستی چنین شخصیتی وجود نداشته ، چگونه این داستان نسل به نسل و سینه به سینه به ما رسیده ؟! بله اسد کماندار وجود دارد اینم عکسش
  • اسد کماندار از جمله مردان و پهلوانان ایران است که حضور و بودش همیشه با ابهامات فراوانی همراه بوده. همیشه این سوال وجود داشته که آیا پهلوانی به نام اسداسماعیلی وجود داشته ؟ ایا داستانی که درباره او می گویند واقعیت دارد؟ اگر به راستی چنین شخصیتی وجود نداشته ، چگونه این داستان نسل به نسل و سینه به سینه به ما رسیده ؟! بله اسد کماندار وجود دارد اینم عکسش
  • اسد کماندار از جمله مردان و پهلوانان ایران است که حضور و بودش همیشه با ابهامات فراوانی همراه بوده. همیشه این سوال وجود داشته که آیا پهلوانی به نام اسداسماعیلی وجود داشته ؟ ایا داستانی که درباره او می گویند واقعیت دارد؟ اگر به راستی چنین شخصیتی وجود نداشته ، چگونه این داستان نسل به نسل و سینه به سینه به ما رسیده ؟! بله اسد کماندار وجود دارد اینم عکسش
  • اسد کماندار از جمله مردان و پهلوانان ایران است که حضور و بودش همیشه با ابهامات فراوانی همراه بوده. همیشه این سوال وجود داشته که آیا پهلوانی به نام اسداسماعیلی وجود داشته ؟ ایا داستانی که درباره او می گویند واقعیت دارد؟ اگر به راستی چنین شخصیتی وجود نداشته ، چگونه این داستان نسل به نسل و سینه به سینه به ما رسیده ؟! بله اسد کماندار وجود دارد اینم عکسش
  • اسد کماندار از جمله مردان و پهلوانان ایران است که حضور و بودش همیشه با ابهامات فراوانی همراه بوده. همیشه این سوال وجود داشته که آیا پهلوانی به نام اسداسماعیلی وجود داشته ؟ ایا داستانی که درباره او می گویند واقعیت دارد؟ اگر به راستی چنین شخصیتی وجود نداشته ، چگونه این داستان نسل به نسل و سینه به سینه به ما رسیده ؟! بله اسد کماندار وجود دارد اینم عکسش
  • اسد کماندار از جمله مردان و پهلوانان ایران است که حضور و بودش همیشه با ابهامات فراوانی همراه بوده. همیشه این سوال وجود داشته که آیا پهلوانی به نام اسداسماعیلی وجود داشته ؟ ایا داستانی که درباره او می گویند واقعیت دارد؟ اگر به راستی چنین شخصیتی وجود نداشته ، چگونه این داستان نسل به نسل و سینه به سینه به ما رسیده ؟! بله اسد کماندار وجود دارد اینم عکسش
  • اسد کماندار از جمله مردان و پهلوانان ایران است که حضور و بودش همیشه با ابهامات فراوانی همراه بوده. همیشه این سوال وجود داشته که آیا پهلوانی به نام اسداسماعیلی وجود داشته ؟ ایا داستانی که درباره او می گویند واقعیت دارد؟ اگر به راستی چنین شخصیتی وجود نداشته ، چگونه این داستان نسل به نسل و سینه به سینه به ما رسیده ؟! بله اسد کماندار وجود دارد اینم عکسش
  • اسد کماندار از جمله مردان و پهلوانان ایران است که حضور و بودش همیشه با ابهامات فراوانی همراه بوده. همیشه این سوال وجود داشته که آیا پهلوانی به نام اسداسماعیلی وجود داشته ؟ ایا داستانی که درباره او می گویند واقعیت دارد؟ اگر به راستی چنین شخصیتی وجود نداشته ، چگونه این داستان نسل به نسل و سینه به سینه به ما رسیده ؟! بله اسد کماندار وجود دارد اینم عکسش
 • atish

  64  دنبال کننده

  ati.sh

  • بدون شرح ....
  • (╭╮)
  • شبتون پر از آرامش
  • بدون شرح ...
  • بدون شرح ...
  • بدون شرح ...
 • zahramoradi

  43  دنبال کننده

  zahramoradi9090

  • خیلی جاها 
مرد بودم....^_^
  • u khob bash:)
  • فقط اونو میخام:)
  • هستم ولی خستم:))))
 • نرگس هوشیار

  83  دنبال کننده

  narciss.nh

  • ⁦^_^
  • سلام. شب خوش.
  • سلام.
اولین پستمه.
لطفاً لایک و فالو کنید.
 • لیندا

  351  دنبال کننده

  linda18

  • دوستت دارم” هایت را به کسی نگو
نگه دار برای خودم ...
من جانم را
برای شنیدنش
کنار گذاشته ام ...
  • کدام مرد عاقلی به جایِ 
بافتن موی معشوقه اش ، 
عمرش را صرف جنگ می کند

بیا در لا به لای ورقه هایِ 
این کتاب، همدیگر را ببوسیم ...
نگران آبرو هم نباش

اینجا 
هیچکس
کتاب
نمی خواند ...
  • ببینید باز اندی شروع کرده ازم سکس میخواد میگه عکستو دیدم نمیتونم ازت بگذرم یا سکس تلفنی یا ابروتو مثل ارمیس می برم شما بگید من با این چه کنم ؟؟؟؟؟
  • ببینید دوستان من کاری به کارش ندارم باز اومده شروع کرده به فحش دادن و توهین کردن به من میگه من یه پسرم ایا از من ازاری به کسی رسیده ایا من به کسی بی احترامی کردم ایشون همون اندی یه بار بهم پیشنهاد سکس چت داد من گفتم نامزد دارم .
  • گاهی بلد باش!
بودن را ...
کنارِ آن نفسی 
که بی تو میگیرد ...M❤
  • گاهی خوابت را می‌بینم!
بی‌صدا!
بی‌تصویر!
مثلِ ماهی در آب‌های تاریک
که لب می‌زند و
معلوم نیست،
حباب‌ها کلمه‌اند
یا بوسه‌هایی از دل‌تنگی..!M❤
  • می آیی.. !
نفس به شماره می افتد

می روی..!
نفس می گیرد...
بندِ تو است زندگی...!!M❤
  • حوالی 
دوست داشتنت
نفس می کشم
عشق بازی می کنم
اینجا حوالی داشتن تو
چقدر هوا
براے زندگی خوب است ...M❤
 • فیک امیدنفس،yagmur60

  81  دنبال کننده

  unti3ex

  • دوستان این پیج زن یا دختر نیست!طبق معمول و بررسی های به عمل آمده متعلق به #بهزاد ترك چهل و هشت ساله كه در اینجا به #امید_نفس معروف میباشد،هست.لطفا #اطلاع_رسانی كنید و #بلاكش_كنید.آیدی اصلی و جعلی این پیرمرد روانی دخترباز هرزه #omid516 #yagmur60
  • دوستان این#باختم_به_این_دنیا یه لكه ننگ شده متاسفانه توی لنزور.همه دخترا رو تگ میكنه تو پیجش و ازشون خواهش میكنه كسایی كه مخالفش هستن و نمیذارن راحت كثافت كاری كنه رو بلاك كنه.شما هم یه تو دهنی بزنین تو دهنش و #بلاكش_كنید چون یه حرامزادس واقعا تگش اینه @ghasemnnیه روانی حرامزاده س
  • دوستان،این پیج كه متعلق به همون حرامزاده لنزور #امید_نفس هست قبلا اسمش #اوحد بود الان اسم و عكسشو تغییر داده شده #هدی خانم.لطفا #بلاكش_كنید این آیدی و صاحب اصلی پیج @omid516 @a.hm.d
  • اینم مدرك محكم كه ثابت میكنه پیج #لیندا قلابی بوده و مربوط به انگل لنزور #امید_نفس میباشد.حتی تا قبل از دیدن این پیج در اینستاگرام با توجه به تجارب شخصی خودم پی به جعلی بودن پیج #لیندا برده بودم.از تصاویر این پیج بر روی پروفایلش در لنزور استفاده میكرد و همه رو گول میزد.لطفا این دو تا پیج كثیف رو كه صاحبش همون #امید_نفسه رو #بلاك_كنید @omid516 @linda18
  • دوستان باغیرت این سه تا پیج #فیك و#جعلی میباشند و متعلق به همون #ارمیس_كثیف_وفراری از لنزور میباشد كه هر دفعه با ساخت پروفایل جدید سعی در كثافتكاری با یك كاربر رو دارد.صاحب این پیجها آنچه كه میگه نیست وهویتش كاملا متفاوته.لطفا #آگاه_باشید #بلاكش_كنید #تگ_آزاد
  • دوستان،این پیج #امید_نفس #حرامزادس.با تاخیر اعلامش كردم.چون مردد بودم.حرامزاده میگه17 سالشه و مشهدیه و دختره،درحالیكه بیوه مرد ارومیه اییه و45 سالشه #بلاكش_كنید.آیدی اصلی و فیك این حرامزاده #omid516 #nilooyi79 #تگ_آزاد
  • دوستان عزیز #پیج_مهلا در لنزور غیر واقعی بوده و در اصل متعلق به كاربری در اینجا به اسم #ارمیس میباشد كه به دلیل آشكار كردن چهره واقعی و#كثیفش اونم به دلیل كثافتكاری و پیج ساختن بیش از حد كه در پیجم هست،مجبور به ترک لنزور شد! الان هم با #هویت_جعلی #مهلا برای #كثافتكاری_مجدد برگشته.آگاه باشید.#مسدودش_كنید.آیدی این پیج كثیف #03131
  • دوستان فهمیم پیج جدید انگل لنزور #امید_نفس یا همون #بهزاد معروف همین پیج #اوحد میباشد.مواظب این پیرمرد هرزه باشید.آیدی اصلی و فیک این حیوان  #omid516 #a.hm.d #بلاكش_كنید #تگ_آزاد
 • هواداران امیر غفور

  44  دنبال کننده

  amirghafour_fan

  • #عاشورای حسینی روبه همه مسلمانان تسلیت عرض میکنم.عزدارایاتون قبول♥
بازار #کاشان #تاسوعا۹۶
  • اولین تمرین امیر غفور در تیم سایپا
ایشون قرارداد ۲ساله با این تیم بستن! به امید موفقیتشون
 • غم و تنهای

  49  دنبال کننده

  tanhai69

  • غمگین تر از اینم ک با نصیحت فراموش کنم همه چی رو
  • اوج بد بختی ینی اینکه ابجیت پیشت نباشه
  • دلم هوای باتو بودن کرده ابجی
  • ابجی بعد تو تنهاترین ادم روی زمینم
  • ابجی همیشه فرداهایت بهتر از دیروزت باشه
  • ابجی دلتنگتم
 • alireza123

  26  دنبال کننده

  alireza0011rozdar

  • خخخخخخخ چقد چاق شدم
  • والا راست میگه خخخ
  • خخخخخخ
  • love
  • وایییی
  • وقتی دیدی کسی مثل نوک پرگار هم جوره پات وایستاده دورش نزن دورش بگرد
 • آتوسا

  568  دنبال کننده

  fatim1a

  • نظر بدید کدام؟؟؟
  • البته تولدم افتاد عقب .
  • سلام دوستااان هدایای تولدمه:-)
 • بازار آذربایجان

  427  دنبال کننده

  bazarazerbaijaan

  • اگر میخواهید بدانید كه فرهنگ یك كشور چقدر غنى است، به نحوه ى برخورد آنها با زنان جامعه نگاه كنید!

خان عبدالغفار خان.

https://www.bazarazerbaijaan.com/
  • حقیقت است این:
پرندگان در آسمان را تیر باران می کنند؛
نه در قفس را,
"بهای آزادی سنگین است"

صادق_هدایت

https://www.bazarazerbaijaan.com/
  • ❣️
تنهایی تان را با کسی قسمت کنید که سال ها بعدشما را 
" همان گونه " که هستید دوست بدارد 
با موی سپیدتان ؛ 
شیار زیر چشمتان ،
و لرزش دستانتان...♥️✨
  • مهم ترین کاری که یک پدر برای فرزندانش میتواند انجام دهد، دوست داشتن مادرشان است.

https://www.bazarazerbaijaan.com/
  • کودک بیماری که در حال دلداری دادن به پدر گریانش است. هنگامی که پدر پی برد دیگر نمیتواند کاری برای درمان سرطان پسرش انجام دهد اینگونه سر تسلیم روی زانوی فرزندش گذاشت و گریست
  • در سال 1961 فیدل کاسترو مدارس کوبا را برای یک سال تعطیل کرد تا دانش آموزان بتوانند به بقیه مردم که سواد نداشتند،خواندن و نوشتن بیاموزند. در طول 8 ماه بیسوادی از 40% به 3% کاهش یافت!
https://www.bazarazerbaijaan.com/
  • دختر خانومای عزیز،بخدا پسر با ۳۱ سال سن و ۹۰ کیلو وزن و ۱۹۳ سانت قد و لایه ضخیمی پشم جوجو نیست،خرس گریزلیه،هعی تو کپشن عکساتون ننویسین کادوی ولنتاین از طرف جوجوی زندگیم
  • ایکابد ( جانی دپ ) : شرارت ماسک های زیادی میپوشه اما هیچ کدوم به خطرناکی تقوا نیست...

Sleepy Hollow / 1999.

http://www.bazarazerbaijaan.com/