در حال بارگذاری
بالا
 • zavareh

  70  دنبال کننده

  majid711

 • fathollahi

  0  دنبال کننده

  ehsani96

 • الهام

  102  دنبال کننده

  elhamelham13

  • والا☺☺
  • ☺☺
  • ❤
  • شباهت کوکی با اردک فک کنم/:✌
  • من۱
  • ؟؟؟
 • VICTOR KRAY

  584  دنبال کننده

  5421

  • جناب #توتول من اولاش فک میکردم فقط خایه مالی ولی تازگی فهمیدم بی غیرتم هستی ... قد قد قد زیادیتو جلو چار میلیون اسکل میکنی که چی بی ناموس ... خیلی وقته سلولای وجدانتم پیر شدن که حتی بچه هفت ساله ها هم اغفالت میکنن ... به فکر مجوز نباش خار مادرت مهم ترن :)
  • _____________
  • جالبه :-)
  • #دوستان یه عدد بنویسید :/ ترجیحا دو رقمی ...#فقط_برای_سرگرمی با تشکر
  • ما رو بهنام فرستـــــــــادع :|‌ گل پسر کی بودی تو عمـــــو
  • خداییش اینا ترس دارنـ  -___-
  • یــہ روزے بهــت خبر میــدن رفـــ اونکه تمــومــ زنــدگیشــ بودے...
  • این عکس رو تقدیم میکنم به داداش آرمین که دیگه لنزور نمیاد :(
 • سحر

  18  دنبال کننده

  zahragon

 • alireza

  7  دنبال کننده

  alireza0011roozdar

 • مهاجر

  955  دنبال کننده

  hamid_1393

  • صرفا جهت اطلاع! !!!!
  • آیا می دانستید؟ ؟؟؟
  • آیا می دانید؟ ؟؟
  • تو برگزیده ای بانو 
-.-.-.

یادگار حضرت مادر (س)در دستان توست
  • شبیه قطره ی اشکی به راه افتادم___

ستاره بودم و از چشم ماه افتادم___

صدف صدف،پی ِ درّی گران بها گشتم
___
چقدر در پی ِ یوسف به چاه افتادم
___
از آن دو راهی دریاچمن گذر کردم
___
ولی به دام دو چشم سیاه افتادم
___
حکایتی ست جنون، بین عاقلان، دیدی
____
که چون جرقه به انبار کاه افتادم !؟
____
اراده کرده ام این گونه عاشقت باشم
___
به دست و پای غمت دلبخواه افتادم
  • میزی برای کار ، کاری برای تخت
تختی برای خواب ، خوابی برای جان
جانی برای مرگ ، مرگی برای یاد
یادی برای سنگ این بود زندگی!!
  • من چه سبزم امروز

و چه اندازه تنم هشیار است

در دلم چیزی هست

مثل یک بیشه نور

مثل خواب دم صبح

و چنان بیتابم که دلم میخواهد

بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه
 • moh3n6735

  39  دنبال کننده

  moh3n6735

  • لبیک یا خامنه ای
  • اللهم عجل لولیک الفرج
 • delsaa

  49  دنبال کننده

  delsa.1359678

  • خداحافظ همگی،حلال کنین
  • کافه اشنو:
تا یک روزِ قبل از مرگ‌
فرش‌ بافت‌ و گُل‌ کاشت‌
اما هرگز
نه‌ فرشی‌ زیرِ پا داشت‌
نه‌ کسی‌
گُلی‌ بَر مَزارَش‌ گذاشت.

#شیرکو_بیکس
  • برای دوستان
  • ..
  • ..
  • بدون شرح
  • بدون شرح
  • نوش جانتان
 • susan

  15  دنبال کننده

  susan45

 • Y a s e r

  2185  دنبال کننده

  maku

  • نامـ #سیـد_علیـ ... نامـ خانوادگیـ #حسینیـ_خـامنه_ای #تـاریخ_تـولـد 24 تیـر مـاه 1318 محل تـولـد خراسـانـ ... #بعضیـا بهشـ میگنـ #آیتـ_الله ... #بعضیـا میگنـ #آقای_خامنه_ای ... #بعضیـا میگنـ #سیـدنـا_القـائــد ... #ولیـ #مـا بهشـ میگیمـ #آقـا ❤ ... #آقـا رو از #هـر_طـرفـ بخـوانیـ #آقـاستــ ... #رهبـر_منـ ❤  #آقـای_منـ 
❤  #تـولـدتـ_مبـارکـ ... #کـادوی_تـولـد_رهبـر_عـزیـزمـونـ #صلـواتـ_بـرای_فـرج_آقـا_امامـ_زمــانـ و #سـلامتیـ #مقـامـ_معظـمـ_رهبـری
  • و اینجـا صبـح از سـاحتـِ مُقـدسـِ لبخنـدهای تــو ثـانیه میشمارد ! ... #کسیـ آنـ سـوی #جهـانـِ_تـو ،  #افقـ را در #پسـِ دوستتـ دارمـ های تـو به #سحـر کشـانده ! تا #بیـاییـ و #گـره_بگشـاییـ ... #تـو را فـراســوی #انتظـار میخواهمـ ... آن سـو تـر از #خــودمـ ! و آنقـدر #دوستتـ_دارم که دیگـر نمیدانمـ #از_ما_دو_تنــ  #کـدامـ_یکـ_غایـبــ_استـ !
  • #زنـدگیـ یعنیـ #همینـ  #بــودنــ_های #تـو و #دلخــوشیـ #منـ #به_بــودنتـ ... #دلخوشیـ یعنیـ #خــدا #کنارتـ باشه و #تــو #دلگــرمـ #بـه_بـودنشـونـ ... #امـروز ...   یه روز آروم ... یه عصر بی نظیر و بی دغدغه در کنار خانواده :)
  • یکـ شبـ هاییـ همـ هستـ که #دستمـ_به_قلمـ_نمی_رود ! #اسمـ اینـ شبـ ها را گذاشته ام شبی که #واژه سرگردانـ استـ ... بایـد #تـو باشیـ ... بنشینیـ رو به رویمـ ... #خیـره_شوی_به_منـ ... تا بنویسمـ #طـرز_نگاه_کردنتـ_را تا اینـ واژه های #سـرگردانـ کمی آرام بگیرنـد ... میشود #کمی همـ #لبخنـد بزنی؟ #گنـاه دارنـد #کلمـاتـ_بیچـاره ... بسـ که از #نبودنتـ نوشتمشـانـ #رنگـ باخته انـد ... ادامه مطلب کامنت اول :)
  • #شبـِ_قـدر #شـبـِ_بیــدار_شـدنـ_استـ ... #نـه #فقطـ_بیـدار_مانـدنـ ! #دعـا کنیـد که #بیـدار شویمـ ! بـرایِ #امشبـ متنیـ ندارمـ ... #حرفـمـ حـرفـِ #سـاده_ایسـتـ ... #امشبـ مـرا یـاد کنـ ... در هـر #الغـوثـ که میگوییـ ... #شایـد به #حقِ #یـا_ربـ گفتنتـ #خلصنــا یتـ برایِ_منـ همـ #مستجابـ شـود ... #التمــاسـِ_دعــا
  • #تـو شایـد سبــزِ آزادی ... نه در بنـدی ... نه زنجیـری ... #ولـیـ #منـ در بنـد و زنجیـرتـ ! #تــوییـ_آبیـ ... #پُـر از #بـارانـ ... تـو مثل رود ســرشاری ... پُـر از #احسـاسـِ_آرامشـ ... زمینـ و آسمـانـ آبیـ ... تـو شایـد  #سُــرخ ... همرنگـ #قلبــِ_یـار #به_رنگـِ_سُـرخِ_آلاله ... تـو شایـد مـاتـ ... شایـد تـار ... #کِـدِر ... #تـاریکــ ...  #همرنگـ با #عشـقـ باشیـ #تـو ! #تـو_هـر_رنگیـ #ولیـ_یکرنگـ #کمـالِ_رنگـ_هـاییـ #تــو
  • #لـذتـ بُــردنـ را یادمانـ ندادنـد ... از  #گرما #مینالیمـ از #سـرما #فـرار میکنیمـ ... در #جمع از شلوغیـ کلافه میشویمـ و در خلوتـ از تنهاییـ #بغضـ میکنیمـ ... تمـامـ هفته #منتظـر رسیـدن روز #تعطیل هستیمـ و #آخـر هفته همه بی حوصله گیـ تقصیـر #غـروبـ_جمعـه استـ و بسـ ... #همیشه در انتظار روزهاییـ هستیمـ که #بهتـرینـ روزهای زندگیمان را تشکیل میدهند ... #مـدرسه #دانشگـاه #کـار ... #حتی در #سفـر همواره به #مقصـد می اندیشیمـ ... #بـدون_لذتـ_از_مسیـر !
  • #مـاه_میلرزد_در_شبیـ_ابریشمیـ... میانـِ سـایه های وَهمـ ! #نـرمانـرممـ ... چهـره امـ پریشـانـ !  #پاورچینـ #پاورچینـ #خفتـه_در_رویـای_گنگـ ... #لحظه_هایـ_مستـ ... #جامـ_نـو ... کاج ها پچ پچ کنان باهم چه میگویند؟ #مـاه_میلـرزد_به_دستـ_ابـریق_سیمیـنـ ... دستـِ دیگـرِ سیمیـنـ دستـِ دیگـر جامـ ... لابلایـ گفتگـوی شـاخه های خفتـه در ایهـامـ پیشـ از آنکه #بـاد با #آشـوبـ_مـرطوبشـ_کنـد #وقـار_سبـز_افـرا_به_همـ_میـریزد ! #کامنتـ_ اولـ_پلیـززز :)
 • نرگس هوشیار

  38  دنبال کننده

  nargesshooshyaar1363

  • ۵
  • ۴
  • ۳
  • ۲
  • اَوَّلینْ پُسْتِ نَرْگِسْ
 • mahanpoor

  14  دنبال کننده

  mahanpoor89

 • دانشمند

  13  دنبال کننده

  Daneshmand.inc

  • Education is teaching our children to desire the right things. Plato
#دانشمند #لوازم_تحریر #کتابدار #نوجوان #خانواده #معلم #پرورش #نکته_تربیتی #آموزشی #جامعه #مدریت_آموزشی #یادگیری #فرزند #دبستان #کودک
#daneshmand #stationery #school #teach #learning #education #kids #child #tips #love #teacher
  • #دانشمند #لوازم_تحریر #شابلون #خط_کش #۳۰سانت #نقاله #ژله_ای #رنگی #کودک #اشکال_هندسی #مربع #مثلث #دایره #مستطیل #هدیه #آموزشی #خلاقیت
#daneshmand #stationery #school #study #student #circle #kids #stencil #education #love #teacher
  • #دانشمند #لوازم_تحریر #جامعه #آموزش #دانش #علم #علوم #آتش #ذهن #کودک #نوجوان #دانشجو #دانش_آموز #رشد #تربیت #پرورش #تعلیم
#daneshmand #stationery #school #student #study #teacher #learning #tips
  • #دانشمند #لوازم_تحریر #جامعه #آموزش #کودک #آموزشی #مدرسه #دبستان #دانش_آموز #مهد_کودک #تعلیم #تربیت #پرورش #گنج #دانش #علم
#daneshmand #stationery #school #study #student #teacher #teach #learmimg #treasure #tips #child #kids
  • #دانشمند #لوازم_تحریر #جامعه #آموزش #تربیت #تعلیم #پرورش #آموزشی #مهد_کودک #دبستان #دانش_آموز #کودک #پرسش
#daneshmand #stationery #school #study #teacher #tips #question
  • دانشمند#لوازم_تحریر#خط_کش#خط#تولید#رنگی#ژله_ای#فانتزی#منعطف#دانش_آموز#آموزش#آموزشی#تاشو#مدرسه#دبستان#کودک#۲۰سانت#درس#ریاضی#ستاره#الماس
#daneshmand#stationery#school#student#study#ruler#kids
  • education does not just happen at school.it is not just about math and other subjects. your education and learning are happening all the time. they happen any time your mind is open to learning.
#دانشمند#لوازم_تحریر#کتابدار#یادگیری#نکته#پرورش#آموزش#تعلیم#تربیت#جامعه
#daneshmand#stationery#school#study#kids#teacher