در حال بارگذاری
بالا
 • افتتاح

  22 تصویر

 • اجلاس مدیران

  14 تصویر

 • IPF2015

  38 تصویر

 • قدیمی ترین تصاویر پتروشیمی

  16 تصویر

 • انتقال تا نصب تجهیزات

  12 تصویر

 • پتروشیمی

  18 تصویر

 • تخریب تجاوز دشمن به پتروشیمی

  9 تصویر

 • نمایشگاه

  81 تصویر

 • نشست خبری

  2 تصویر

 • اخبار پتروشیمی

  122 تصویر