در حال بارگذاری
بالا
۲۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۵:۴۲ ۹۶/۰۵/۲۲
هرچقدر هم بزرگ باشیم باز مثل این دغل دوستان که میبینی مگسانند گرد شیرینی تداعی خواهد شد ولی راستی خوب گفتند که رفیق شفیق هم آرزوست جز خدا کس و کسانی را نیافتم که به من گوش کند گوش هم که کرد یا فراموش کرد یا زبانم را در زبان دیگران دیدم!

هرچقدر هم بزرگ باشیم باز مثل این دغل دوستان که میبینی مگسانند گرد شیرینی تداعی خواهد شد ولی راستی خوب گفتند که رفیق شفیق هم آرزوست جز خدا کس و کسانی را نیافتم که به من گوش کند گوش هم که کرد یا فراموش کرد یا زبانم را در زبان دیگران دیدم!