در حال بارگذاری
بالا
۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۲۰ ۹۵/۰۷/۲
به شاگردم گفتم :چرا بدنت کبود است 
گفت :فقط دعا کنید پدرم شهید شود 
خشکم زد (قسمتی از عکس که معلوم نیست)

به شاگردم گفتم :چرا بدنت کبود است گفت :فقط دعا کنید پدرم شهید شود خشکم زد (قسمتی از عکس که معلوم نیست)

۲۲:۲۹ ۹۵/۰۷/۲
وای خیلی عجیبه