در حال بارگذاری
بالا
۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۳۹ ۹۶/۰۶/۲۴
پروفم...شاید حرف دل خیلیامون باشه حتی همونی ک رفته و ولم کرده...حق داره فک کنه نمیشناستم...آدما تا حرفاتو نشنون میبرن و میدوزن اما امون از وقتی که بشنون و نظرشون صد و هشتاد درجه تغییر کنه دقیقا وقتی ک از چمشت افتادن...

پروفم...شاید حرف دل خیلیامون باشه حتی همونی ک رفته و ولم کرده...حق داره فک کنه نمیشناستم...آدما تا حرفاتو نشنون میبرن و میدوزن اما امون از وقتی که بشنون و نظرشون صد و هشتاد درجه تغییر کنه دقیقا وقتی ک از چمشت افتادن...