در حال بارگذاری
بالا
۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۶:۴۴ ۹۶/۰۶/۲۶
دخترها 
فقط یک حواس جمع می خواهند
یک حواس که شش دانگ بهشان باشد
و هروقت دلشان خواست درد دل کنند،
گوشی باشد که 
آنها را با جان و دل بشنود ..
یک پناه برای تنهایی هایشان 
یک شانه برای گذاشتن سرشان و بی خیالِ عالم شدن 
روی همان شانه ی مردانه 
و‌ دست هایی که فقط 
ظرافت دستان خودشان را لمس کند..

دخترها فقط یک حواس جمع می خواهند یک حواس که شش دانگ بهشان باشد و هروقت دلشان خواست درد دل کنند، گوشی باشد که آنها را با جان و دل بشنود .. یک پناه برای تنهایی هایشان یک شانه برای گذاشتن سرشان و بی خیالِ عالم شدن روی همان شانه ی مردانه و‌ دست هایی که فقط ظرافت دستان خودشان را لمس کند..