در حال بارگذاری
بالا
۱۳۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۳۵ ۹۴/۱۱/۲۱

برخی «محرمانه»ها در این دولت:
1. زنگنه: قراردادهای نفتی محرمانه است!
2. بانك مركزی: نرخ رشد اقتصادی محرمانه است!
3. ظریف: مذاكرات هسته ای محرمانه است!
4. وزارت نفت: رقم جریمه‌ گازی به تركیه محرمانه است!
5. نعمت زاده: قرارداد با پژو محرمانه است.
6. ابعاد فاجعه آمیز ضرر و زیان های قرارداد کرسنت محرمانه است.....

برخی «محرمانه»ها در این دولت: 1. زنگنه: قراردادهای نفتی محرمانه است! 2. بانك مركزی: نرخ رشد اقتصادی محرمانه است! 3. ظریف: مذاكرات هسته ای محرمانه است! 4. وزارت نفت: رقم جریمه‌ گازی به تركیه محرمانه است! 5. نعمت زاده: قرارداد با پژو محرمانه است. 6. ابعاد فاجعه آمیز ضرر و زیان های قرارداد کرسنت محرمانه است.....

۰۷:۲۴ ۹۵/۰۱/۳
خوب باید محرمانه باشه وگرنه چجوری رأی بیارن...