در حال بارگذاری
بالا
۲۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۸:۱۶ ۹۵/۰۹/۱۰
دقایقی قبل تبریز
اماده سازی قبر شهدای بهشتی {زائران ویژه ی امام رضا}
15نفر هنوز هویتشون مشخص نشده:/
من مرگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ خیلی صحنه غمگینیه میخوام گریه کنم

دقایقی قبل تبریز اماده سازی قبر شهدای بهشتی {زائران ویژه ی امام رضا} 15نفر هنوز هویتشون مشخص نشده:/ من مرگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ خیلی صحنه غمگینیه میخوام گریه کنم

۱۸:۲۵ ۹۵/۰۹/۱۰
دوستت بابام هنوز پیدا نشده:(
۱۸:۲۶ ۹۵/۰۹/۱۰
پس بابات خیلی ناراحته حتما/آره گفته بودن 15تاهم شهید گمنان هست
۱۸:۲۷ ۹۵/۰۹/۱۰
اوهوم:(
۱۹:۰۶ ۹۵/۰۹/۱۰
بیچاره ها TOT TOT من تبریزیم :(
۲۳:۲۸ ۹۵/۰۹/۱۰
ان شا الله با اقامون علی ابن موسی رضا محشور بشن و روحشون قرین آرامش