در حال بارگذاری
بالا
۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۳۱ ۹۵/۰۷/۲

۱۷:۵۵ ۹۵/۰۷/۵
@nivan بیا اینجا ببینم دیونه خنگول
۱۷:۵۷ ۹۵/۰۷/۵
برو گمشوووو
۱۷:۵۷ ۹۵/۰۷/۵
من باتو دیگه حرفی ندارم
۱۷:۵۷ ۹۵/۰۷/۵
امروز خوب خودتو نشون دادی
۱۷:۵۸ ۹۵/۰۷/۵
شیدا خل شدی من دارم بات شوخی میکنم بخدا
۱۷:۵۸ ۹۵/۰۷/۵
این چه حرفیه چرا بچه بازی درمیاری
۱۷:۵۸ ۹۵/۰۷/۵
برو گمشو
۱۷:۵۸ ۹۵/۰۷/۵
من بچم واقعا
۱۷:۵۹ ۹۵/۰۷/۵
مگه ما قبلا کم باهم شوخی کردیم فکرنمیکردم ناراحت بشی
۱۷:۵۹ ۹۵/۰۷/۵
با حرفای امروزت واقعا دلمو شكستی
۱۷:۵۹ ۹۵/۰۷/۵
من که همون اول کفتم سابقه دوستی منو ایدا ازتوبیشتره بروبخون هنوز هستش که
۱۸:۰۰ ۹۵/۰۷/۵
ایدا بخدا من همش روحساب شوخی گفتم داشتم سربسرت میزاشتم دیووونه
۱۸:۰۰ ۹۵/۰۷/۵
خیلییی... واقعا اعصابمو خورد كردی
۱۸:۰۰ ۹۵/۰۷/۵
ایدا برم گشم.اره