در حال بارگذاری
بالا
۱۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۲۳ ۹۶/۰۶/۲۶
درصد مخارج دولت در بخش سلامت از کل مخارج دولتی ایران، حدود 17.5 درصد است.
این درصد مشابه کشورهای OECD؛ و بالاتر از تمام منطقه، میانگین جهانی و بسیاری از کشورهای اروپایی است.

درصد مخارج دولت در بخش سلامت از کل مخارج دولتی ایران، حدود 17.5 درصد است. این درصد مشابه کشورهای OECD؛ و بالاتر از تمام منطقه، میانگین جهانی و بسیاری از کشورهای اروپایی است.