در حال بارگذاری
بالا
۳۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۸:۴۹ ۹۵/۰۹/۱۰
4 اصل موفقیت و شادکامی

اصل اول: فقط نعمت ها را شمردن
اصل دوم: بی نظیر بودن را جار زدن
اصل سوم: یک کیلومتر، از آن چه باید راه بروی، بیشتر راه رفتن
اصل چهارم: عاقلانه از نیروی انتخاب استفاده کردن
برای مطالعه شرح هر مورد می توانید به سایت مجله مراجعه کنید
http://www.dayanstore.net

4 اصل موفقیت و شادکامی اصل اول: فقط نعمت ها را شمردن اصل دوم: بی نظیر بودن را جار زدن اصل سوم: یک کیلومتر، از آن چه باید راه بروی، بیشتر راه رفتن اصل چهارم: عاقلانه از نیروی انتخاب استفاده کردن برای مطالعه شرح هر مورد می توانید به سایت مجله مراجعه کنید http://www.dayanstore.net