در حال بارگذاری
بالا
۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۱:۱۸ ۹۶/۰۶/۲۶

۲۱:۲۰ ۹۶/۰۶/۲۶
ای خدا عجب متنی
۲۱:۲۷ ۹۶/۰۶/۲۶
عالییییی✔✔
۰۲:۱۷ ۹۶/۰۶/۲۷
سلام درون سینـــه آهــےسرددارم رخی پژمرده،رنگےزرد دارم ندانم عاشقم؟مستم؟چه هستم؟ همےدانم دلے"پـــــردرد"دارم.