در حال بارگذاری
بالا
۱۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۳۲ ۹۶/۰۲/۳۰
کفش فوتبال خودمه ها........ خوجمله

کفش فوتبال خودمه ها........ خوجمله

۱۴:۳۶ ۹۶/۰۲/۳۰
خیلی خوش رنگه :)
۱۴:۴۲ ۹۶/۰۲/۳۰
دس خوش....مرسی...عجب کتونی....امروز میپوشی؟؟؟
۱۴:۴۲ ۹۶/۰۲/۳۰
سورمه ایش رو نداشت ؟؟؟
۱۴:۴۷ ۹۶/۰۲/۳۰
مرسی اقا داریوش مرسی عارفی
۱۴:۴۸ ۹۶/۰۲/۳۰
نه اجی سورمه ای نداشت
۱۴:۴۹ ۹۶/۰۲/۳۰
داداش عارفی شاید امروز نیومدم ولی سعی میکنم بیام اومدم میپوشم داشی
۱۴:۵۲ ۹۶/۰۲/۳۰
@ek1380 پس همینم خوبه
۱۴:۵۳ ۹۶/۰۲/۳۰
لطف داری اجی یکی دیگه دارم اون سفید سیاه
۱۴:۵۴ ۹۶/۰۲/۳۰
@ek1380 پس عالیه ... به نظر من کتونی باید یا مشکی و سفید باشه یا سورمه ای
۱۴:۵۶ ۹۶/۰۲/۳۰
بیا بیا بینم......من امروز دارم میام....میایا....
۱۴:۵۷ ۹۶/۰۲/۳۰
شاید عکس اونم گذاشتم اجی
۱۴:۵۸ ۹۶/۰۲/۳۰
خخخخ...منم واس خودمو بزارم؟؟؟...
۱۴:۵۹ ۹۶/۰۲/۳۰
شاید نیومدم داشی حالم زیاد خوب نیست
۱۴:۵۹ ۹۶/۰۲/۳۰
بیا دیگ برا....عه...بیه دِ...بیا عکس بزاریم.....پخخخخخخ