در حال بارگذاری
بالا
۱۳۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۹:۵۲ ۹۳/۰۵/۱۸
دارای12 برنامه شستشو
-دارای قابلیت تنظیم دور خشك كن
-دارای قابلیت تاخیر در زمان شستشو
-دارای نشانگر مراحل شستشو
-دارای شستشوی پتو
-دارای قابلیت تغییر تعداد دفعات آبكشی
-دارای قابلیت تنظیم زمان خشك كن
-دارای سیستم ضد قارچ
-دارای قفل كودك

دارای12 برنامه شستشو -دارای قابلیت تنظیم دور خشك كن -دارای قابلیت تاخیر در زمان شستشو -دارای نشانگر مراحل شستشو -دارای شستشوی پتو -دارای قابلیت تغییر تعداد دفعات آبكشی -دارای قابلیت تنظیم زمان خشك كن -دارای سیستم ضد قارچ -دارای قفل كودك