در حال بارگذاری
بالا
۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۹:۳۱ ۹۵/۰۷/۲۸
قسمت چهارم|√ کاور چطوره؟؟؟

قسمت چهارم|√ کاور چطوره؟؟؟

۱۹:۳۲ ۹۵/۰۷/۲۸
اینجا عالیهههههه... او مای گاد...این خونه فوق العادس..مثل یه قصره.. زنگ خونه رو زدم و یه صدای بلند اومد.. یه نفر با لباس خدمتكارا درو باز كرد. _ سلام. من تیلورم. از طرف خانم سانتیاگو اومدم. _ اوووو. بیا تو. رفتم توی خونه. اونقدر بزرگه كه نمیتونم تو یه ساعت حتی كوچك ترین بخششو بگردم. _ برو تو اتاق خانم. ته سالن. در اتاقو زدم و رفتم داخل. یه خانم روی یه صندلی پشت یه میز بزرگ نشسته بود و بهم اشاره كرد كه برم تو. رفتم تو و روی یه صندلی نشستم. _خب. گفتی اسمت چی بود؟ _تیلور، تیلور سویفت..خانم _ _ خب تیلور... خانم سانتیاگو خیلی درموردت به من گفته و من همه ی شرایطو میدونم. بریم سر اصل مطلب. تو قراره خدمتكار پسرم بشی و كارهای اونو انجام بدی و بهش كمك كنی و زمانی كه خونه نیست و كاری نداره، اتاقارو تمیز میكنی. با این مشكلی نداری؟ _نه خانم... _پس برو و لباساتو از آقای جانسون بگیر و برو پیش پسرم و ببین چیزی لازم داره یا نه و خودتو معرفی كن.. _حتما خانم... ممنون رفتم بیرون و یه پیرمردو دیدم. _من آقای جانسونم .. اینم لباسات.. اتاق آقا بالاس. اولین اتاق _ ممنون اقا..منم تیلورم.. خوشبختم.. لباسامو عوض كردمو رفتم سمت اتاق و در زدم. _بله؟ نمیدونستم چی بگم فقط گفتم: خدمتكار جدیدم در یهو باز شد و یه پسر مو فرفری با چشمای سبز(چه یهو به همه چی دقت كرد) اومد بیرون. من انتظار یه پسر بچه رو داشتم نه یه پسر هیجده،نوزده ساله... تو چشمام زل زد و گفت: خدمتكار جدید؟؟؟؟؟؟؟ اون واقعا تعجب كرده بود.
لایکککککککککک دارییی
۱۹:۵۴ ۹۵/۰۷/۲۸
مزسیییی
۲۰:۱۴ ۹۵/۰۷/۲۸
اوه مای هیلور=/
۲۰:۲۸ ۹۵/۰۷/۲۸
‌اسم شخصیت اول ماری بود کردم تیلور
۲۰:۳۷ ۹۵/۰۷/۲۸
@golsaflora
۲۰:۳۷ ۹۵/۰۷/۲۸
@melaniemartinez
۲۰:۳۷ ۹۵/۰۷/۲۸
@mahpeykar
۲۰:۳۸ ۹۵/۰۷/۲۸
@gh__niall_horan__kh
۲۰:۳۸ ۹۵/۰۷/۲۸
@selena_gomez12
۲۰:۳۸ ۹۵/۰۷/۲۸
@ziam
۲۰:۳۹ ۹۵/۰۷/۲۸
@tf554142
۲۲:۲۳ ۹۵/۰۷/۲۸
اوووووووف عالییی
۲۲:۲۴ ۹۵/۰۷/۲۸
مرسی عشقممم