در حال بارگذاری
بالا
۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۸:۱۴ ۹۶/۰۶/۲۶
كنارت صیغه ی قلبم،مثنّیٰ میشود بانو
برایت كلِّ احساسم ، تمنا میشود آقا
مرا بر عشقِ جاویدت،مقیّد میكنى بانو
تمام ركن عشقِ من ، تولیٰ میشود آقا ...

كنارت صیغه ی قلبم،مثنّیٰ میشود بانو برایت كلِّ احساسم ، تمنا میشود آقا مرا بر عشقِ جاویدت،مقیّد میكنى بانو تمام ركن عشقِ من ، تولیٰ میشود آقا ...

۱۸:۲۶ ۹۶/۰۶/۲۶
✔✔