در حال بارگذاری
بالا
۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۱:۰۶ ۹۵/۰۷/۲۹
و امـروز...

"دریاے شـهرمان آنچنان خـسته اسـت"...
ڪ عـنکبوت بـر موجـهایـش تـار مـی بندد...

زنبـورها را مجـبور کـرده ایم!
 ڪ از گـلهاے سـمی عـسل بیـاورنـد...

 وگـنجشکی...
ڪ  سـالها بر سیـم بـرق نشـستـه،
و "ازشـاخـه ے درخـت مـیترسـد"...

 "خـدایـا"...

ما ""حـرفـهاے  خـستـه اے""  داریـم....!!
 اینبـار "پـیامـبرے"  بـفرس،
 ڪ  تـنها گـوش کـنـد...!

و امـروز... "دریاے شـهرمان آنچنان خـسته اسـت"... ڪ عـنکبوت بـر موجـهایـش تـار مـی بندد... زنبـورها را مجـبور کـرده ایم! ڪ از گـلهاے سـمی عـسل بیـاورنـد... وگـنجشکی... ڪ سـالها بر سیـم بـرق نشـستـه، و "ازشـاخـه ے درخـت مـیترسـد"... "خـدایـا"... ما ""حـرفـهاے خـستـه اے"" داریـم....!! اینبـار "پـیامـبرے" بـفرس، ڪ تـنها گـوش کـنـد...!

۰۱:۰۸ ۹۵/۰۷/۲۹
لایک بسیار زیبا
۰۱:۱۴ ۹۵/۰۷/۲۹
@m.r25 چه میکنی تنهایی
۰۱:۱۵ ۹۵/۰۷/۲۹
اوهوم
۰۱:۱۶ ۹۵/۰۷/۲۹
فق نیس
۰۱:۱۶ ۹۵/۰۷/۲۹
منم تنهام
۰۱:۱۷ ۹۵/۰۷/۲۹
=(
۰۱:۱۷ ۹۵/۰۷/۲۹
:(((((
۰۱:۲۲ ۹۵/۰۷/۲۹
@erikaaa اریکا کارم داشتی دایی؟
۰۱:۲۴ ۹۵/۰۷/۲۹
اها نع همینطوری خاستم خبرتو بگیرم
۰۱:۲۶ ۹۵/۰۷/۲۹
ممنونم دایی نفس میکشم هنوز شبت بخیر
۰۱:۲۸ ۹۵/۰۷/۲۹
:)