در حال بارگذاری
بالا
۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۳:۵۶ ۹۶/۰۸/۲۳

اگر وقت نداری حالم را بپرسی،
درکت می کنم؛
اگر وقت نداری با من صحبت کنی،
درکت می کنم؛
اگر وقت نداری مرا ببینی،
درکت می کنم؛
اما اگر بعد از تمام اینها، دیگر
دوستت نداشتم،
این بار نوبت توست که درکم کنی ...

#حسین_پناهی
@CafeDeltangi58

اگر وقت نداری حالم را بپرسی، درکت می کنم؛ اگر وقت نداری با من صحبت کنی، درکت می کنم؛ اگر وقت نداری مرا ببینی، درکت می کنم؛ اما اگر بعد از تمام اینها، دیگر دوستت نداشتم، این بار نوبت توست که درکم کنی ... #حسین_پناهی @CafeDeltangi58

۰۰:۰۱ ۹۶/۰۸/۲۴
لاااایڪ
۰۰:۱۵ ۹۶/۰۸/۲۴
مررسی عزیزم...
۰۰:۲۱ ۹۶/۰۸/۲۴
لااایک
۰۱:۰۶ ۹۶/۰۸/۲۴
امشب ‌چراغی روشن می ڪنم، در تاریڪی قلب سیاہ شب، آنگاہ از خدا می خواهم اگر در تاریکی غم.... اسیر تنهـایی شدید، چراغ امیدتان روشن بماند. شبتون آرام و در پناه خدا
۱۰:۴۰ ۹۶/۰۸/۲۴
لااااایک
۰۰:۴۶ ۹۶/۰۸/۲۵
❈❤️❉•▸لایــڪ گلـمـ◂•❉❤❈️