در حال بارگذاری
بالا
۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۱:۲۶ ۹۵/۰۷/۲۸
خشک کردن میوه عناب روی پشت بام خانه های روستایی در چین

خشک کردن میوه عناب روی پشت بام خانه های روستایی در چین

۲۱:۲۷ ۹۵/۰۷/۲۸
( چی میشد آلو خشک کنن .. خیلیم نمیخواما ( کم توقع ) یه پشت بومشو میدادن به من .. دیگه هیچیم نمی خواستم ، بوخودا ) ..
۲۳:۵۵ ۹۵/۰۷/۲۸
عناب!!!!!آخه ....آلبالو خشک کنن خیلی!!!!!!خیلی شم بدن به من.