در حال بارگذاری
بالا
۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۸:۴۷ ۹۶/۰۹/۱۶

الهی همیشه بهترین افکار به سراغتون بیان و درست ترین تصمیمات رو بگیرید
الهی از شادی اونقدر پر بشید که سرریزش همه ی مردم دنیا رو سیراب کنه.
الهی اونقدر غرق خوشبختی بشید که تا عمق بی انتهای رضایت برسید
الهی همیشه تنتون سالم باشه و عاقبت به خیر بشید
الهی که همیشه بهترین حال ممکن رو داشته باشید
الهی روزیتون اونقدر زیاد بشه که امیدی باشید برای رسوندن روزی خیلیا.
و الهی که خدا همیشه هواتونو داشته باشه

الهی همیشه بهترین افکار به سراغتون بیان و درست ترین تصمیمات رو بگیرید الهی از شادی اونقدر پر بشید که سرریزش همه ی مردم دنیا رو سیراب کنه. الهی اونقدر غرق خوشبختی بشید که تا عمق بی انتهای رضایت برسید الهی همیشه تنتون سالم باشه و عاقبت به خیر بشید الهی که همیشه بهترین حال ممکن رو داشته باشید الهی روزیتون اونقدر زیاد بشه که امیدی باشید برای رسوندن روزی خیلیا. و الهی که خدا همیشه هواتونو داشته باشه

۱۸:۴۷ ۹۶/۰۹/۱۶
سلام شب ت بخیر.. الهی آمین..
۱۸:۴۹ ۹۶/۰۹/۱۶
سلام داریوش سپاسگزارم
۱۸:۵۲ ۹۶/۰۹/۱۶
سلام ...همچنین
۱۸:۵۲ ۹۶/۰۹/۱۶
سلام سعید
۲۰:۵۵ ۹۶/۰۹/۱۶
الهی آمین وهمچنین
۲۱:۲۳ ۹۶/۰۹/۱۶
سپاسگزارتم
۱۴:۰۹ ۹۶/۰۹/۱۷
الهی آمین ❤ برای من و شما و همه
۱۴:۳۳ ۹۶/۰۹/۱۷
سپاسگزارم