در حال بارگذاری
بالا
۱۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۷:۲۵ ۹۵/۰۷/۲

بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید/
در این عشق چو مردید همه روح پذیرید/
بمیرید بمیرید و زین مرگ مترسید/
کز این خاک برآیید سماوات بگیرید/
بمیرید بمیرید و زین نفس ببرید/
که این نفس چو بندست و شما همچو اسیرید/
یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان/
چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید/

بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا/
بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید/
بمیرید بمیرید و زین ابر برآیید/
چو زین ابر برآیید همه بدر منیرید/
خموشید خموشید خموشی دم مرگست%
هم از زندگیست اینک ز خاموش نفیرید

بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید/ در این عشق چو مردید همه روح پذیرید/ بمیرید بمیرید و زین مرگ مترسید/ کز این خاک برآیید سماوات بگیرید/ بمیرید بمیرید و زین نفس ببرید/ که این نفس چو بندست و شما همچو اسیرید/ یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان/ چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید/ بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا/ بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید/ بمیرید بمیرید و زین ابر برآیید/ چو زین ابر برآیید همه بدر منیرید/ خموشید خموشید خموشی دم مرگست% هم از زندگیست اینک ز خاموش نفیرید

۱۷:۲۷ ۹۵/۰۷/۲
سلام
۱۷:۲۸ ۹۵/۰۷/۲
سلام جانا جون مرسی ازلطف ومحبتت.خوبی
۱۷:۲۹ ۹۵/۰۷/۲
چرا چطورمگه
۱۷:۴۴ ۹۵/۰۷/۲
سلاااااااام دوست جونیام
۱۷:۴۴ ۹۵/۰۷/۲
جانایی چی شده ؟من قلفونت♥
۱۵:۴۴ ۹۵/۰۷/۳
توراچون نفس بادصبادوست دارم/چوعطرپاک گلهادوست دارم/منم ماهی افتاده برخاک /توراتنهای تنهادوست دارم....
۱۷:۵۹ ۹۵/۰۷/۴
ممنونم شیدا ی مهربون.خیلی سپاسگذارم ازاینمهه لطف@shaida20