در حال بارگذاری
بالا
۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۱:۲۷ ۹۶/۰۹/۳
دنیایتان را، واژگون کنید که انسان‌های
شل زندگی‌تان سقوط کنند! و
آن‌هایی که محکم پایتان ایستاده‌اند را
سفت بچسبید و ازشان "مراقبت کنید"
دنیایتان را واژگون کنید...

دنیایتان را، واژگون کنید که انسان‌های شل زندگی‌تان سقوط کنند! و آن‌هایی که محکم پایتان ایستاده‌اند را سفت بچسبید و ازشان "مراقبت کنید" دنیایتان را واژگون کنید...