در حال بارگذاری
بالا
۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۱:۰۲ ۹۶/۰۹/۱۶

۲۲:۰۱ ۹۶/۰۹/۱۶
سلام علیرضاجون خوبی چه خبر ..چکارمیکنی خدمت مقدس چطوره ..دلتنگت بودم ..خوشحالم که دیدمت دیشب یونس بهم خبر دا که بهم سلام رسوندی ...تشکر
۲۲:۰۲ ۹۶/۰۹/۱۶
سلام خوبی از دستت ناراحتم دیر ب دیر سر میزنی
۲۲:۰۳ ۹۶/۰۹/۱۶
تو خوبی
۲۲:۰۷ ۹۶/۰۹/۱۶
بخدا علیرضا جون خیلی سرم شلوغ بود این چند وقت واقعا درگیر یه سری مسایل بودیم با مهندس اینطور بود که نمیتونستم سربزنم خودت ببخش
۲۲:۰۷ ۹۶/۰۹/۱۶
خوبم تو خودت چطوری
۲۲:۰۹ ۹۶/۰۹/۱۶
منم میگذرونم
۲۲:۰۹ ۹۶/۰۹/۱۶
خوشالم برگشتین
۲۲:۱۰ ۹۶/۰۹/۱۶
ب مهندس تو اینیستا پیام نمیدادم گفتم مزاحمش نباشم
۲۲:۱۶ ۹۶/۰۹/۱۶
آره مهندس که مسئول گروهه کارش هم خیلی از ما سخت تره بهش حق میدم..به همین خاطر خیلی از بچه ها هم گله کردن از ایشون که من بهشون توضیح دادم
۲۲:۱۸ ۹۶/۰۹/۱۶
خب تو سر بزن
۲۲:۱۸ ۹۶/۰۹/۱۶
خب تو سر بزن
۲۲:۲۰ ۹۶/۰۹/۱۶
چشم حتما از این به بعد بیشتر سر میزنم
۲۲:۲۱ ۹۶/۰۹/۱۶
شهر ما نمیاین
۲۲:۲۲ ۹۶/۰۹/۱۶
راستی پرستو شما کجایی