در حال بارگذاری
بالا
۳۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۰۰ ۹۶/۰۶/۲۶
کار گردون گر دو روزی بر مراد ما نبود ....
دائما یکسان نباشد حال دوران غــــم مخور ...
#ترامادول

کار گردون گر دو روزی بر مراد ما نبود .... دائما یکسان نباشد حال دوران غــــم مخور ... #ترامادول

۲۲:۰۲ ۹۶/۰۶/۲۶
خخخخخ
۲۲:۰۸ ۹۶/۰۶/۲۶
سلام بر پسر پیاز به گردن (: خوش باشی همیشه
۲۲:۰۹ ۹۶/۰۶/۲۶
اوه اوه داش یزدان خطرناک شدی
۲۲:۱۰ ۹۶/۰۶/۲۶
متن عالی.از کی ترامادول نشاط آور شده!!!
۲۲:۱۰ ۹۶/۰۶/۲۶
یزدان عكس مال من نیس خخخ
۲۲:۱۸ ۹۶/۰۶/۲۶
چقدر تواضع چقدر فروتنی ^_^ من بودم میگفتم عکس خودمه دو تا شاهدم ۲۴ ساعته کرایه میکردم واسه اثبات ادعام
۲۲:۲۰ ۹۶/۰۶/۲۶
یاد یه دیالوگ افتادم میگفت که وقتی پلیسا فهمیدن من فقط به خودم آسیب میرسونم و با بقیه کاری ندارم ، آزادم کردن (یه چیزی تو این مایه ها بود دیالوگش) سلام داداش رضای گل نگران نباش این فقط یه پُسته ^_^
۲۲:۲۱ ۹۶/۰۶/۲۶
آتریسا ترامادول یه جور دارویی آرامبخشه قوی و خطرناکه که میشه گفت نشاط آور هم هست
۲۲:۲۲ ۹۶/۰۶/۲۶
:/
۲۲:۲۲ ۹۶/۰۶/۲۶
اها خخخخ
۲۲:۲۳ ۹۶/۰۶/۲۶
شادیت پایدار رفیق #محمد ✌
۲۲:۲۴ ۹۶/۰۶/۲۶
سلام یدونه جان شبت بخیر ✋
۲۲:۲۴ ۹۶/۰۶/۲۶
همینطور شما
۲۲:۲۵ ۹۶/۰۶/۲۶
فقط ترامادول نخوریا خخخ