در حال بارگذاری
بالا
۳۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۴۰ ۹۵/۰۹/۱۲
بدبختی یعنی روح برجام.........
سرم دردگرفته...ای خدا...
یازهرا...

بدبختی یعنی روح برجام......... سرم دردگرفته...ای خدا... یازهرا...

۰۷:۵۱ ۹۵/۰۹/۱۴
چرا؟
چی چرا...سرمن یا روح برجااام!!!:۱
۱۵:۱۲ ۹۵/۰۹/۱۴
خخخ سر تو
سرمن؟!!!به خاطر روح برجام...امتحان دارم دعابکنید...یازهرا...
۲۳:۴۴ ۹۵/۰۹/۱۴
من دعا کنم رفوزه میشی شک نکن
عه عه........پس دعا نکن......آقا من پاس نشم نمیبخشمتا!:۱
۱۷:۰۳ ۹۵/۰۹/۱۵
حالا ک اینطور شد دعا موکونم روفوزه بشی الهی آمین هووووم همینه ک هس /=
دست شما درد نکنه..ماهمین جوری زوری‌پاس میکنم شمام دعاکن....