در حال بارگذاری
بالا
۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۳:۵۵ ۹۶/۱۱/۲۵
┄┄┄┅━❅❅━┅┄┄┄
•┇منـ و زندگیـ #سالهاستـ
•┇قایمـ باشڪ بازیـ میڪنیمـ
•┇منـ #چشمـ میذارمـ
•┇اونـ خوشبختیـ رو
•┇قایمـ #میڪنهـ
┄┄┄┅━❅❅━┅┄┄┄

┄┄┄┅━❅❅━┅┄┄┄ •┇منـ و زندگیـ #سالهاستـ •┇قایمـ باشڪ بازیـ میڪنیمـ •┇منـ #چشمـ میذارمـ •┇اونـ خوشبختیـ رو •┇قایمـ #میڪنهـ ┄┄┄┅━❅❅━┅┄┄┄

۰۴:۳۲ ۹۶/۱۱/۲۶
ما سال هاست می لرزیم