در حال بارگذاری
بالا
۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۱:۴۳ ۹۶/۱۰/۲۴
لب کــــه باز می‌کنی شعرهایم به دستورِ
زبان تو پناه می‌برند! تو لب بگشا
من تا خودِ جنون "اعتراف می‌کنم" کــــه
تو می‌توانی میان پروانه‌ها بدوی و قابل
تشخیص نباشی! لب بگشا که...

لب کــــه باز می‌کنی شعرهایم به دستورِ زبان تو پناه می‌برند! تو لب بگشا من تا خودِ جنون "اعتراف می‌کنم" کــــه تو می‌توانی میان پروانه‌ها بدوی و قابل تشخیص نباشی! لب بگشا که...

۱۸:۵۰ ۹۶/۱۰/۲۴
خعلی بده....
۱۹:۴۴ ۹۶/۱۰/۲۴
خهلی ):