در حال بارگذاری
بالا
۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۸:۵۴ ۹۶/۰۶/۲۶
حس دوست داشتن که می‌پیچد در وجودم ، خیلی دوست دارم آسمان را در آغوش بگیرم ، دوست دارم دنیا را برقصانم ، نـه نـه ... ، دوست دارم در گوش عشـق خوب و وفا دارم عاشقانه زمزمه کنم و بگویم : نفـسـم بیشتـر از جـانـم دوستـت دارم ...!!! @nafas88

حس دوست داشتن که می‌پیچد در وجودم ، خیلی دوست دارم آسمان را در آغوش بگیرم ، دوست دارم دنیا را برقصانم ، نـه نـه ... ، دوست دارم در گوش عشـق خوب و وفا دارم عاشقانه زمزمه کنم و بگویم : نفـسـم بیشتـر از جـانـم دوستـت دارم ...!!! @nafas88

۱۹:۱۴ ۹۶/۰۶/۲۶
۱۹:۲۵ ۹۶/۰۶/۲۶
مرسی مهربون ، لایک به معرفت خودت ، شاد و سلامت باشی . @daryajan
۰۲:۰۳ ۹۶/۰۶/۲۷
سلام ارمیس خانم با معرفت وقت شما هم بخیر و سلامتی خـوبـی ؟ ای واااایییی ... آخه این چه فرمایشیه که شما میکنی ، اصن کار خوبی نکردید ، من حقیر و سر تا پا گناه لیاقت این کارو نداشتم و خیلی شرمنده و ناراحت شـدم ، من همیشه برای شما احترام خاصی قائل بودم و هستـم ، امیدوارم قابل باشم و بتونم این درس فروتنی و گذشت را از شما یاد بگیـرم و اونو در زندگیم الگـو قرار بـدم ، امیـد همیشه خاک زیر پاهای تمام دوستان خوب و با ارزشش هست و هر کمکی برای اونا از دستـش بر بیـاد دریـغ نمـی‌کنـه ، براتون دور از هر غم و اندوهی آرزوی بهترین،ها را دارم ...!!!
۰۶:۱۲ ۹۶/۰۶/۲۷
سلام صبح قشنگتون بخیر و سلامتی ، در برابر الطاف و عنایات و منت های شما شرمنـده و رو سیـاهـم ، لـدفـن بیشتـر از اینـا مـن حقیـر رو خجـالـت زده نکنیـد ، ایـن مسـائـل خیلـی عـادی و طبیعـی هستنـد و بیـن دو دوست پیـش میـاد ، امـا گذشت و فراموش کردن کـدورت ها ... دل بـزرگ و دریائـی میخـواد کـه شمـا با ایـن مـرامـی کـه از خـودتـون نشـون دادیـد حتـی بیشتـر از اون را هـم ثـابـت کـردیـد ، خیلـی بـزرگـواریـد ، مـوفـق بـاشیـد ...!