در حال بارگذاری
بالا
۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۳:۴۰ ۹۶/۱۱/۲۵

هروقت به‌عنوان یک‌زن حس‌تردید آمد سراغت ‌که
ماندنت را می‌خواهد یا رفتنت، آن‌وقت
حتما برو! مرد اگر زنی را بخواهد "اجازه نمی‌دهد"
حتی یک لحظه زن برای ماندن دچار تردید شود و
مردی که تو را بخواهد نگهت می دارد!

هروقت به‌عنوان یک‌زن حس‌تردید آمد سراغت ‌که ماندنت را می‌خواهد یا رفتنت، آن‌وقت حتما برو! مرد اگر زنی را بخواهد "اجازه نمی‌دهد" حتی یک لحظه زن برای ماندن دچار تردید شود و مردی که تو را بخواهد نگهت می دارد!