در حال بارگذاری
بالا
۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۱۳ ۹۶/۰۲/۳۰
فدایی داری سید...خدا دشمنات و نابود کنه

فدایی داری سید...خدا دشمنات و نابود کنه

۱۴:۱۵ ۹۶/۰۲/۳۰
سید عشقه
۱۴:۲۰ ۹۶/۰۲/۳۰
سید بزرگوار . ما از فیض تو محروم شدیم و تو پیش خدایت عزیز تر شدی
۱۴:۲۵ ۹۶/۰۲/۳۰
ملت لیاقت نداشتن از این بزرگوار استفاده کنند
۱۴:۲۵ ۹۶/۰۲/۳۰
بله عشق دوم
۱۴:۲۵ ۹۶/۰۲/۳۰
لایق نبودیم جناب سهیل
۱۴:۲۸ ۹۶/۰۲/۳۰
@hoshyar313 احسنت
۱۴:۲۹ ۹۶/۰۲/۳۰
@hoshyar313 جای تاسفِ
۱۵:۴۰ ۹۶/۰۲/۳۰
من خیلی خوشحالم که این آقا رو شناختم
۱۵:۴۱ ۹۶/۰۲/۳۰
متشکرم بدگویان و آقا روحانی