در حال بارگذاری
بالا
۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۵:۴۱ ۹۶/۱۰/۲۴
خدایا
مراقب دستان ما باش
که جز به سمت خانه تو
 به سوی دگری نرود
مراقب دلهای ماباش
که فقط خانه مهر تو باشد
و کمکمان کن
تا با تمام مردم مهربان باشیم

خدایا مراقب دستان ما باش که جز به سمت خانه تو به سوی دگری نرود مراقب دلهای ماباش که فقط خانه مهر تو باشد و کمکمان کن تا با تمام مردم مهربان باشیم

۱۵:۴۵ ۹۶/۱۰/۲۴
⚘⚘
۱۹:۱۹ ۹۶/۱۰/۲۴
خیلی زیبا ....آمین
۲۰:۴۷ ۹۶/۱۰/۲۴
سپاسگزارم مینا خانوم و ریرا خانوم