در حال بارگذاری
بالا
۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۱:۵۲ ۹۶/۱۰/۲۴
┄┄┄┅━❅❅━┅┄┄┄
•┇بعضیـ #زخم هارو
•┇باید درمانـ ڪرد
•┇تا بهـ راهتـ ادامهـ بدیـ
•┇اما بعضیـ #زخما همـ هستنـ
•┇ڪهـ باید بموننـ
•┇تا هیچوقتـ راهتو گمـ نڪنیـ

┄┄┄┅━❅❅━┅┄┄┄ •┇بعضیـ #زخم هارو •┇باید درمانـ ڪرد •┇تا بهـ راهتـ ادامهـ بدیـ •┇اما بعضیـ #زخما همـ هستنـ •┇ڪهـ باید بموننـ •┇تا هیچوقتـ راهتو گمـ نڪنیـ