در حال بارگذاری
بالا
۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۱۷ ۹۶/۰۹/۱۶
ماهیان از آشوب دریا به خدا شکایت بردند، دریا آرام شد و آنان صید تور ماهیان شدند.
همیشه به خدا اعتماد کنیم این یعنی ایمان این یعنی باور قلبی این یعنی گفتن خدا با من است در هر شرایطی.

ماهیان از آشوب دریا به خدا شکایت بردند، دریا آرام شد و آنان صید تور ماهیان شدند. همیشه به خدا اعتماد کنیم این یعنی ایمان این یعنی باور قلبی این یعنی گفتن خدا با من است در هر شرایطی.