در حال بارگذاری
بالا
۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۸:۳۸ ۹۶/۰۷/۲۱

۲۳:۰۳ ۹۶/۰۷/۲۱
مهربانی دیوار نمی خواهد مهربانی یک دل دریایی می خواهد دلی به وسعت دشت و دشتی به اندازه "گذشت.. سلام شب شماخوش
۱۷:۲۷ ۹۶/۰۷/۲۳
باشگاه سوارکاری کجاست؟
۱۷:۳۱ ۹۶/۰۷/۲۳
باشگاه سوارکاری نیست. باغ عموم خودشون هم ی اسب دارن هردوتاشو عموم ازشون نگهداری میکنه
۱۷:۳۲ ۹۶/۰۷/۲۳
داداشم باشگاه سوارکاری رنجی رو میرفت منم که از بچگی داداشم یادم داد
۱۷:۳۳ ۹۶/۰۷/۲۳
اسب قشنگیه....سوارکاری خوبه نه؟
۱۷:۳۳ ۹۶/۰۷/۲۳
رنجی کجاس؟
۱۷:۴۷ ۹۶/۰۷/۲۳
اره ی حس قشنگیه
۱۷:۴۷ ۹۶/۰۷/۲۳
کرج مهرشهر.ولی ادرس دقیقشو نمیدونم اگه خواستید ازداداشم بورسم بهتون بگم
۱۷:۵۰ ۹۶/۰۷/۲۳
اگه اصفهان بود میخاستم
۱۷:۵۲ ۹۶/۰۷/۲۳
نه متاسفانه کرج . انشالله موفق باشید .یباشگاه خوب پیدا کنید
۱۷:۵۲ ۹۶/۰۷/۲۳
مرسی ازتون
۱۷:۵۳ ۹۶/۰۷/۲۳
یه باشگا سراغ دارم مربیاش مربی نیستن
۱۷:۵۵ ۹۶/۰۷/۲۳
پس بدردنمیخوره اگه پرس وجو کنید حتما ی باشگاه خوب گیرمیارید
۱۸:۱۲ ۹۶/۰۷/۲۳
این اسب نریان دوخون ، اسب خوبیه قیمتشم مناسبه