در حال بارگذاری
بالا
۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۳:۴۸ ۹۶/۱۱/۲۵
Don't compare your chapter 1 to someone else's chapter 15.
Follow your own life story and never give up on yourself.

فصلِ اولِ زندگى خودت رو با فصلِ پانزدهمِ زندگى یكى دیگه مقایسه نكن! 
راه خودت رو برو، داستان زندگى خودت رو بنویس و هرگز تسلیم نشو...

Don't compare your chapter 1 to someone else's chapter 15. Follow your own life story and never give up on yourself. فصلِ اولِ زندگى خودت رو با فصلِ پانزدهمِ زندگى یكى دیگه مقایسه نكن! راه خودت رو برو، داستان زندگى خودت رو بنویس و هرگز تسلیم نشو...

eli
۲۳:۴۸ ۹۶/۱۱/۲۵
مهراب گوش نده ابجی
۲۳:۴۹ ۹۶/۱۱/۲۵
گوش نمیدم ولی تکستاشو دارم...بیشتر ارشاد و میلاد میگوشم