در حال بارگذاری
بالا
۲۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۳۲ ۹۵/۱۱/۲۷
پدر سوخته وسط سخنرانی من سوال میکنی؟!
میدم #دوفوریتی فلک ات کنن تا بفهمی لیست امید ینی چی  ^_^

پدر سوخته وسط سخنرانی من سوال میکنی؟! میدم #دوفوریتی فلک ات کنن تا بفهمی لیست امید ینی چی ^_^

۲۰:۴۲ ۹۵/۱۱/۲۷
ماجرا چیه؟
۲۰:۴۳ ۹۵/۱۱/۲۷
نمیدونی؟
۲۰:۴۶ ۹۵/۱۱/۲۷
ن والا اگر میدونستم که نمیپرسیدم؟!
۲۱:۳۸ ۹۵/۱۱/۲۷
تگت میکنم متوجه شی