در حال بارگذاری
بالا
۱۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۵۰ ۹۵/۰۹/۱۲
منوتوتوومن حرف تورودوست دارم/روی نقطه ضعفه تو باشه دس نمیزارم
هی میگم بمونو نروطاقتم داره طاق میشه/ولی باز نمیگی دوست دارم
(saman jalili/manoto)

منوتوتوومن حرف تورودوست دارم/روی نقطه ضعفه تو باشه دس نمیزارم هی میگم بمونو نروطاقتم داره طاق میشه/ولی باز نمیگی دوست دارم (saman jalili/manoto)

۱۷:۲۳ ۹۵/۰۹/۱۲
بعله . سامان جلیلی :/
۱۹:۰۰ ۹۵/۰۹/۱۲
هه دوباره؟؟؟
۱۹:۰۱ ۹۵/۰۹/۱۲
مخاطبش کیه آقایی؟؟؟
۱۹:۰۱ ۹۵/۰۹/۱۲
اولی برا پسرتنها و دومی برا@hemat.82
۱۹:۰۴ ۹۵/۰۹/۱۲
آقایی کیه؟! / مخاطبش منم :) برا من خونده
۱۹:۰۴ ۹۵/۰۹/۱۲
شمایی؟؟؟مطمئن؟؟؟
۱۹:۰۵ ۹۵/۰۹/۱۲
اولا...دوما منظورم ایستاده ی مبارز بود شما ب خودت نگیر لطفا@پسر تنها
۱۹:۰۷ ۹۵/۰۹/۱۲
معلوم هس چیو به کی میگید .. تگ رو واسه هین روزا گذاشتنا
۱۹:۱۰ ۹۵/۰۹/۱۲
ببین برو خوش باش اگه چشات ببینه تگ کردم
۱۹:۱۰ ۹۵/۰۹/۱۲
مشکل از...
۱۹:۳۲ ۹۵/۰۹/۱۳
قبلا که کردید حالام میکنید بعدا هم میکنید .. اوکی ؟!
۱۹:۳۲ ۹۵/۰۹/۱۳
مشکل هم از ...
۱۴:۴۳ ۹۵/۰۹/۱۴
هه برو با در حد خودت بحث کن
۰۹:۳۰ ۹۵/۰۹/۱۸
دعوانکنین لطفا تو مراماایستاده ها نیس... درضمن این پستو واسه عشقم گذاشتم شمادوتاکجاشین؟؟؟