در حال بارگذاری
بالا
۱۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۴۹ ۹۶/۰۵/۲۲
راحـت بگویــمــت
امــروز تـو بایـد مـی بـودی
همـــه ی روزهـا بـه کنـار
تـو امـروز را عجیــب بـه مـن
به احساسم
و به چشمهای منتظرم
بـدهکـاری..!

راحـت بگویــمــت امــروز تـو بایـد مـی بـودی همـــه ی روزهـا بـه کنـار تـو امـروز را عجیــب بـه مـن به احساسم و به چشمهای منتظرم بـدهکـاری..!

۲۳:۴۱ ۹۶/۰۵/۲۲
۲۳:۴۶ ۹۶/۰۵/۲۲
لایک
۲۳:۵۷ ۹۶/۰۵/۲۲
مرسی از عزیزان