در حال بارگذاری
بالا
۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۴۰ ۹۶/۰۶/۲۶
حسن خلقی ز خدا می طلبم خوی تو را ... تا دگر خاطر ما از تو پربشان نشود

حسن خلقی ز خدا می طلبم خوی تو را ... تا دگر خاطر ما از تو پربشان نشود

۱۴:۴۱ ۹۶/۰۶/۲۶
تقدیم به شما
۱۵:۰۲ ۹۶/۰۶/۲۶
ای‌ جان خخخخخ
۱۸:۲۷ ۹۶/۰۶/۲۶
منم گربه داشتما خخخ
۱۸:۴۳ ۹۶/۰۶/۲۶
جانتون سلامت ، لبتون پرخنده سعید
۱۸:۴۳ ۹۶/۰۶/۲۶
چرا داشتی ؟ دیگه نداری فرهاد ؟
۱۸:۴۵ ۹۶/۰۶/۲۶
دوزدیدنش همسایمون بار کرد رفت لای اسباباشون بردش واسه خودش هرچی به یارو زنگ زدم عنتر جواب نداد رفتن ارومیه گربم رفت ارومیه
۱۸:۴۸ ۹۶/۰۶/۲۶
خخخخخخ عجب سر گذشتی داشته پیشیتون !!
۱۸:۵۱ ۹۶/۰۶/۲۶
الان اگر شد عکسشو میذارم برات مثل دخترای لوس بگی اوووخی نازی خخ واسا
۱۸:۵۶ ۹۶/۰۶/۲۶
خخخخخ من از گربه خیلی بدم میاد ... این عکسه به یاد شخص خاصی گذاشتم
۱۸:۵۷ ۹۶/۰۶/۲۶
خاک عالم
۱۹:۰۵ ۹۶/۰۶/۲۶
بله /: سپاس