در حال بارگذاری
بالا
۱۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۲۹ ۹۶/۰۶/۲۶
گویا 
آمده بودید 
شرح عشق کنید،
و اهل عشق هنوز
از مردانگی‌تان 
در حیرت‌اند ...

گویا آمده بودید شرح عشق کنید، و اهل عشق هنوز از مردانگی‌تان در حیرت‌اند ...

۲۱:۵۷ ۹۶/۰۶/۲۶
هنوزم خیلیا هستن که معادلاتشون با معادلات من زمینی فرق داره