در حال بارگذاری
بالا
۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۲۳ ۹۶/۱۰/۲۴
بی گدار به آب میزند،
گوزنی که تفنگ را نمیشناسد! 
و زنی که عشق را  !

بی گدار به آب میزند، گوزنی که تفنگ را نمیشناسد! و زنی که عشق را !

۱۴:۲۴ ۹۶/۱۰/۲۴
لایک
۱۴:۲۵ ۹۶/۱۰/۲۴
دیگر #زیبا نیست ، #گوزنی که از دوربین #تفنگ شکاری به آن #نگاه میکنی ...
۱۴:۳۱ ۹۶/۱۰/۲۴
لایک
۱۵:۱۵ ۹۶/۱۰/۲۴
لایک
۱۵:۲۷ ۹۶/۱۰/۲۴
لااایکــــــ جاناا..❤
۱۸:۲۵ ۹۶/۱۰/۲۴
لااااایک...
۱۹:۲۳ ۹۶/۱۰/۲۴
عالی لااااایک
۲۰:۴۱ ۹۶/۱۰/۲۴
لااایک شبتون بخیر
۲۳:۴۶ ۹۶/۱۰/۲۴
خدایــا❤️ به حرمت این شب دوای درد همـه دردمندان باش پنهاه همه بی کسان باش گره ازمشکلات همه بازکن ای مهربان دستی که به سوی تو بلند شدخالی برنگردان "امین" ✨شبتون بخیر ✨
۱۲:۱۷ ۹۶/۱۰/۲۵
بیگ لاایک
۱۸:۵۱ ۹۶/۱۰/۲۶
تشکر از همه گی☺☺☺☺☺