در حال بارگذاری
بالا
۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۹:۰۷ ۹۵/۰۷/۲
" مهـــــربان بودن "

مهمــــترین قسمت
 " انســــان بودن " است...

ایــن " دل " انســــان است

که او را " سعـــادتمند " می کند..

" مهـــــربان بودن " مهمــــترین قسمت " انســــان بودن " است... ایــن " دل " انســــان است که او را " سعـــادتمند " می کند..